Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

Præsentation af Dilemmasession 4 – Natur i byen, på landet og i vandet

Under KL’s årlige Klima & Miljø Topmøde afholder vi i år dilemmasessioner i løbet af torsdagen. Dilemmasessionerne sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som vi står overfor.

03. apr. 2024

Indhold

  Natur i byen, på landet og i vandet

  Under KL’s årlige Klima & Miljø Topmøde afholder vi i år dilemmasessioner i løbet af torsdagen. Dilemmasessionerne sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som vi står overfor. 

  På KL's Klima & Miljø Topmøde introducerer vi i år dilemmasessioner på topmødets første dag. Disse sessioner dykker ned i de vanskelige klima- og miljøproblemer, vi står overfor. 

  En af sessionerne er: "Natur i byen, på landet og i vandet – Et benspænd eller potentiale for lokal udvikling?". Denne session handler om det voksende pres på vores natur og miljø. Problemerne spænder fra iltsvind i vores fjorde til stadigt flere truede arter. Samtidig står vi over for udfordringer og dilemmaer i deres arbejde med at beskytte og fremme natur og biodiversitet, hvor der er ambitioner om et bedre vandmiljø, mere skov, bedre natur og større biodiversitet.

  Det sætter vi fokus på, når vi spørger om, hvordan kommuner og lokale aktører bedst kan forbedre natur og miljø, hvad enten det gælder fjorde, søer, skove eller bymiljøer. Diskussionen vil fokusere på udfordringer og løsninger.

  Johannes Lundsfryd (A), borgmester i Middelfart Kommune og medlem af KL’s Klima og Miljøudvalg, vil lede og moderere sessionen, når vi undersøger, hvordan vi kan skabe bedre betingelser for natur og biodiversitet, både i byerne og på landet, mens vi håndterer de opståede dilemmaer.

  Sessionen vil byde på indsigter fra Rasmus Vincentz CEO in Habitats ApS - business & biodiversity, Jørn Chemnitz (SF) fra Kolding Kommune og formand Natur, Miljø og Klima, og Karen Thestrup Clausen (Ø) fra Holbæk Kommune og formand for udvalget Klima, Miljø og Natur. De deler deres erfaringer med at finde en balance mellem natur, andre samfundshensyn og udvikling.

  Til sidst fokuserer vi på, hvordan man omsætter idéer til konkrete projekter. Vi vil åbne for en samtale om, hvordan natur og biodiversitet kan sameksistere med andre hensyn fx vedvarende energi og byudvikling. Vi ser også på kommunernes største udfordringer, herunder økonomi, lovgivningsmæssige barrierer og interessekonflikter.

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Konsulent

  Sannah Højgaard Møller

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3148

  E-mail: sahm@kl.dk