KL

Nyheder

Nyheder.

1-10 af 239 resultater
 • Nyhed

  Det lokale råderum skal sikres – også i trafiksikkerheden

  Kommissionen ønsker med sit seneste lovforslag at opnå større indflydelse på trafiksikkerheden på det danske vejnet, herunder ca. 500 km kommunalvej. Trafiksikkerhed er vigtig, men det kommunale råderum bør respekteres.

  Læs mere
 • Nyhed

  "Instawalks er et middel til co-creation og borgerinddragelse"

  Sådan lyder budskabet fra Mette Marie Bisgaard, SoMe-medarbejder i Københavns Kommune. Mød hende og freelancefotograf Uffe Weng, der deler ud af tips og tricks til at tage professionelle billeder med iPhone, når KL samler kommunale kommunikatører fra hele landet til netværksmøde i Vejle og København.

  Læs mere
 • Nyhed

  1. møde i Kommunernes Ejendomsnetværk 2019 afholdes d. 27. februar

  Strategisk ejendomsadministration, økonomisk overblik over kommunale ejendomme, nøgletal og aktive bygninger er emnerne for dagen

  Læs mere
 • Nyhed

  Afholdelse af Kommunernes It-Arkitekturuddannelse i 2019

  I oktober 2018 startede 33 kommunalt ansatte it- og arkitekturansvarlige medarbejdere på Kommunernes It-Arkitekturuddannelse. Deltagerne har gennem 2 måneder deltaget i 5 kursusdage og tilegnet sig nye kompetencer inden for it-arkitekturarbejdet. Uddannelsen udbydes igen i 2019.

  Læs mere
 • Nyhed

  Afstand til nærmeste sygehus: Fugleflugt eller vejafstand?

  I dette notat beskrives borgernes afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse med to forskellige opgørelsesmetoder: faktisk vejafstand og fugleflugt. Desuden opgøres stigningen i borgernes afstand til nærmeste sygehus før og efter den nye sygehusstruktur med færre store supersygehuse er fuldt implementeret

  Læs mere
 • Nyhed

  Almen praksis henvisning til kommunale forebyggelsestilbud (2014-2017)

  Formålet med dette analysenotat er at belyse omfanget af elektroniske henvisninger foretaget af almen praktiserende læger til kommunale forebyggelsestilbud i perioden 2014-2017. Analysen bygger videre på en tidligere KL analyse, hvor data for perioden 2014-2016 blev analyseret.

  Læs mere
 • Nyhed

  Almen praktiserende lægers patientkontakter fordelt efter patienternes alder

  Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende lægers arbejde, der foregår blandt ældre patienter. Dette gøres ved at undersøge andelen af alle patient-kontakter i almen praksis, som foregår blandt ældre, samt at undersøge eventuel udvikling i dette fra 2009 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Almene boliger - beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

  I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse. Dernæst belyses de 18-64-årige beskæftigelses- og forsørgelsesmæssige situation hhv. forbrug af sundhedsydelser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg på somatiske sygehusafdelinger i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse forbruget af sundhedsydelser i hospitalssektoren blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

  Læs mere