Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

KL’s kulturpolitiske synspunkter

KL’s kulturpolitiske synspunkter sætter fokus på KL’s holdninger på kulturområdet og understreger kommunernes betydning for kulturområdet og vice versa.

Indhold

  KL repræsenterer de 98 danske kommuner og favner dermed også den forskellighed, der er i det lokale kulturliv i kommunerne; fra landets største kommuner til de mindre ø-kommuner; fra kommuner med en lang række etablerede kultur- og fritidsinstitutioner til kommuner med få institutioner men mange borger- og foreningsdrevne aktiviteter.

  Alle kommuner har et kulturliv, som borgerne kan deltage i, opleve og være medskabende af, og forskelligheden er en styrke. Området spiller en vigtig rolle for både borgere, kommune og samfundet som helhed.

  Vi ser ind i en fremtid, hvor vi som borgere er mere individualiserede og præget af egeninteresser, og hvor samfundet er præget af store og komplekse udfordringer. Det vil derfor fremover være endnu vigtigere, at vi har fokus på borgernes deltagelse i fællesskaber, for både at understøtte det gode liv og sammenhængskraften i samfundet.

  I KL mener vi, at det er vigtigt, at vi – i samarbejde med andre aktører – prioriterer kulturen. Med de kulturpolitiske synspunkter sætter KL fokus på hvilke potentialer, vi mener, kulturen har – ikke mindst i samspil med andre politikområder i kommunerne. 

  Vi vil samtidig lægge op til en lokalpolitisk debat om fremtidens kulturliv, som i denne sammenhæng betegner den brede vifte af aktiviteter og tilbud, der findes inden for kunst-, kultur-, fritids- og idrætsområdet. 

  De kulturpolitiske synspunkter er delt op i 7 temaer, som hver især indeholder en række undersynspunkter: 

  1. Kultur spiller en væsentlig rolle for det gode liv, for fællesskaber og sammenhængskraft i samfundet
  2. Alle skal have mulighed for at deltage aktivt i kulturlivet
  3. Kultur er en del af løsningen ift. tidens store udfordringer 
  4. Det skal være nemmere at være frivillig
  5. Kultur er en driver for udvikling, erhvervsliv, bosætning og arbejdspladser 
  6. Prioritering og udvikling af kulturområdet skal baseres på data og viden
  7. Kommuner og stat har et fælles ansvar for at understøtte et levende kulturliv over hele landet

     KL's kulturpolitiske synspunkter   

  Sidst opdateret: 3. juni 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk