Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Tema 3: Sammenhængskraft og fællesskab

Folkebiblioteket kan være centrum for liv i byer og byområder, hvor de er med til at skabe sammenhængskraft og fællesskaber mellem mennesker samt levende og attraktive bymidter. Biblioteket kan understøtte den sociale infrastruktur og borgernes lyst til at deltage i fællesskabet. Ofte med helt enkle midler og fokus på værtskab, så også nye grupper bydes velkomne, hvad end det er ensomme ældre, unge studerende eller småbørnsfamilier.

Indhold

  Kommunale cases

  I Sønderborg har etableringen af et nyt multikulturhus ved byens havnefront samlet de tre kulturinstitutioner Biblioteket, Sønderjyllands Kunstskole og det tyske mindretals bibliotek, Deutsche Bücherei Sonderburg. Samlokaliseringen af institutionerne var del af en politisk helhedsplan for etableringen af et havnefrontsmiljø i Sønderborg, hvor multikulturhuset og dermed biblioteket blev indtænkt som en aktiv drivkraft for liv og udvikling i den nye bydel.

  Et væsentligt fokus i denne konstruktion var en ambition om at transformere bibliotekerne og kunstskolen ind i en ny tidsalder. Fælles for multikulturhuset er det således blevet prioriteret, at den fysiske dimension, som fysiske materialer, kulturelle aktiviteter, kunstundervisning og det 3. sted (en café og 273 studie- og siddepladser som værested) er udviklet i kombination med den digitale dimension.

  Den digitale dimension viser sig i institutionernes formidling på digitale platforme i multikulturhuset og via helt ny og innovativ digital skiltning samt kunstinstallationer i huset. De tre institutioner har alle fået mere synlighed af at ligge i samme hus, og de har hver især skabt interesse hos de besøgende.

  Bibliotekets nye arkitekttegnede lokaler danner rammen for ca. 1.000 besøgende dagligt, der benytter biblioteket til mange forskelligartede formål. Det er ikke alle, der kommer for at låne bøger, så biblioteket har haft et højt besøgstal og en mindre stigning i udlån. Det tyske bibliotek har øget sit lånertal, og kunstskolen har etableret ventelister til en række hold, som de tidligere havde problemer med at fylde op.

  Læs mere på sonderborg.dk

  I 2019 slog den nye biblioteksbygning i Vejen dørene op på en ny central adresse tæt på togstation, butikker og handelsliv, ungdomsuddannelser og idrætscenter. Biblioteket er et samlingspunkt, et opholdssted og et frirum, og har siden åbningen haft målrettet fokus på at spille ind i kommunens strategi vedr. mental sundhed, og på at være det foretrukne opholdssted for børn og deres familier. Derudover arbejder biblioteket på at udfolde biblioteksrummet som borgernes hus, så borgerne får en arena for deres egen kulturelle skabertrang. Biblioteksrummet er nemlig tænkt som et aktivitetsrum til, med og for borgere, med cafe, pejsestue, legetek, sale til arrangementer og meget mere, og biblioteket er udtryk for en deleøkonomisk tankegang.

  Biblioteket deler bøger og oplevelser med borgerne, og det deler rum og rammer med foreninger og enkeltpersoner med et kulturelt drive, som de vil dele i et fællesskab med andre fx vedr. litteratur, syværksted, cykelværksted, trædrejning mv. Skoler og børnecentre besøger biblioteket i hobetal, og dialogen, samarbejdet og partnerskaberne med netop skoler og børnecentre har højnet kvaliteten af formidlingen til børnene, som selv bliver ambassadører for biblioteket og tager deres forældre og bedsteforældre med på biblioteket og formidler deres oplevelser til dem.

  Efter åbningen har Vejen Bibliotek oplevet en fordobling af sit besøgstal og har samtidig knækket kurven på udlån af fysiske materialer med en stigning på 12,5 procent.

  Læs mere på vejbib.dk

  I Gladsaxe har man anlagt et lege- og oplevelsesrum som en direkte forlængelse af børneafdelingen på hovedbiblioteket. I Bibliotekshaven kan børn i selskab med deres forældre boltre sig på en legeplads, hvor man bl.a. kan hoppe på Cirkelines prikker eller hilse på Mumi. Bibliotekshaven er etableret som en del af Gladsaxes byudviklingsprogram, der har som overordnet formål at forbedre bylivet ved at fokusere på hverdagslivet og udvikle de steder i byen, hvor folk i forvejen kommer.

  Bibliotekshaven og den tilhørende litteraturlegeplads er anlagt for at gøre biblioteket til en aktiv del af byens rum, hvor børn og familier kan opleve og lege i litteratur som en naturlig del af deres biblioteksbesøg. Det udendørs lege- og oplevelsesrum har givet mærkbart flere besøgende til hovedbiblioteket. Modsat forventningen har det endda også tiltrukket interesserede fra den anden side af Gladsaxes kommunegrænser. Blandt andet har mange daginstitutioner, kulturinstitutioner, foreninger og lokale aktører vist interesse for at samarbejde om arrangementer og aktiviteter i havens unikke omgivelser.

  Gladsaxe Bibliotek har vedvarende fokus på at leg og bevægelse kan inspirere til læseoplevelser og søger derfor at skabe en sammenhæng mellem de aktiviteter, der foregår ude i Bibliotekshaven og inde på biblioteket. Grundet den store interesse for haven, kræver det konstante vedligehold af legepladsen en del ressourcer. Det har medført en ændring i rollen som børnebibliotekar eller -formidler, som dog også medfører en sjovere, mere kreativ og alsidig hverdag for medarbejderne.

  Læs mere på gladbib.dk

  Med BMA er Syddjurs Bibliotek, Museum Østjylland og Ebeltoft Byhistoriske arkiv flyttet sammen i Danmarks første tværfaglige institution for kulturformidling. BMA bor på 3 etager i Maltfabrikkens gamle spiresale, som nu er forvandlet til en spiresal for fællesskaber, mangfoldighed, viden, samfundssind og folkeoplysning.

  Læs mere på maltfabrikken.dk

  I Nyborg Kommune er de to lokale biblioteker Ullerslev og Ørbæk integrerede, således at folke- og skolebibliotek er fælles og samlokaliseret. Bibliotekerne deler desuden lokation med øvrige idræts- og kulturfaciliteter. Modellen har blandt andet været årsag til en stigning i udlån blandt børn og unge, samt sikret et tættere samarbejde mellem netop skole og bibliotek i kommunen.

  Læs mere på nyborgbibliotek.dk

  Kontakt biblioteksleder Winnie Foldager for uddybende information wif@nyborg.dk

  Campus Bindslev Plads er Silkeborgs ny bydel med plads til læring, kultur og kreativitet. Her ligger Campushuset med 7 forskellige fagligheder, uddannelser og kulturer, herunder bibliotek, kunstskole, ungdomsuddannelse og folkeskole mv. rundt om Campushuset ligger en række nye byrum, som både er sanserum og bevægelsesrum og har forskellige funktioner.

  Læs mere på visitsilkeborg.dk

  Herning Kommune åbnede i 2014 et moderne hovedbibliotek i byens gågade. Et indbydende uhøjtideligt hus, herningensernes moderne forsamlingshus med masser af plads til at man kan bruge det som man vil, til enten at læse, studere, holde møder, hænge ud med vennerne eller lege med sin unger mv. Fyldt med viden og hjælp, litteratur og medier og moderne folkeoplysning i form af flere daglige arrangementer og aktiviteter som f.eks. læseklubber, booktalks, læseinspiration- og undervisning, demokratisk debat, fællessang eller foreningstorv – og god service. Stedet man går hen hvis man vil vide hvad er sker i Herning, hvad der er nyt på medie- og kulturfronten, og stedet man mødes og er sammen, lærer, oplever og debatterer bl.a. kulturen og kulturens udtryk.

  Læs mere på herningbib.dk

  Biblioteket på Lejre Station er et anderledes bibliotek. Beliggende i den gamle togstation – på perronen - placerer biblioteket sig som et lille bibliotek med et stort samfundshjerte. Nøgleordene er æstetik, litteratur og demokratisk samtale. På biblioteket tager de besøgende nye samtaler med hinanden, samarbejdspartnere og ikke mindst borgerne og brugerne af biblioteket. Biblioteket er et et-rums-bibliotek, men indretningen muliggør flere rum-i-rummet til forskellige typer af kulturelle aktiviteter og oplevelser. Og samtidig står alle bøger med forsiden ud af til inspiration og som en slags litterært tapet.

  Læs mere om Lejre Bibliotek

  Læs også om Lejre Biblioteks filial i Kulturhuset i Hvalsø

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk