Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Tema 2: Digitale medborgere

Bibliotekerne kan understøtte, at der bliver endnu flere digitale medborgere i fremtiden ved at give adgang til digitale platforme og understøtte digital kunnen og digital dannelse, så borgerne både nu og fremover bliver i stand til at færdes på, være kritiske overfor og forstå digitale medier og platforme.

Indhold

  Kommunale cases

  På Frederiksberg Bibliotek bringer de Borgerservice ud. Projektet Borgerservice to-go drager nemlig ud i kommunens boligsociale områder for at hjælpe borgerne med skat, AULA, e-Boks, boligstøtte, NemID og kommunikationen med det offentlige.

  En stor del af borgerne i de boligsociale områder er ofte i risiko for at blive hægtet af i den selvbetjente digitale borgerservice, og de tilbydes derfor personlig vejledning i deres nærområder på både dansk, engelsk og arabisk. Desuden prioriterer biblioteket at skabe en tæt relation til de lokalområder, der arbejdes i, ved at der arrangeres kulturmøder og fællesspisninger, ligesom projektets medarbejdere stemmer dørklokker for at øge kendskabet til tilbuddet.

  Initiativet er en del af den samlede integrationsindsats i Frederiksberg Kommune og har til formål, at flere borgere føler sig trygge ved at færdes på offentlige hjemmesider og betjene sig selv på nettet. Det er tænkt som en håndsrækning, der skal hjælpe borgerne med selv at kunne finde ud af det til sidst. En hjælp til digital selvhjælp, der samtidig bliver en drivkraft for medborgerskab, inklusion og integration – såvel fysisk som digitalt.

  Borgerservice to-go kræver sprog- og rådgivningskompetencer blandt medarbejderne, som sidder sammen med borgeren fra start til slut, fordi borgeren muligvis har brug for at skulle kontakte mange aktører for at få deres sag løst. Det har krævet en indsats at skabe synlighed omkring projektet i områderne, og i den forbindelse har det været en fordel at samarbejde med lokale foreninger og andre aktører.

  Læs mere på Biblioteket Frederiksberg

  I Esbjerg har biblioteket oplevet stor succes med et omfattende digitalt univers for studerende på kommunens ungdomsuddannelser. Projektet er udviklet som et webunivers, som er inddelt i emner og fag, så det er nemt at finde digitalt og tilgængeligt materiale om alt fra feminisme til bioteknologi.

  Studieuniverset er tænkt som en hjælpende hånd til opgaveskrivning og informationssøgning. Materialet i universet stammer fra biblioteks mange forskellige databaser, som bliver stillet til rådighed for de studerende. Sideløbende underviser Esbjerg Bibliotek i informationssøgning på kommunens gymnasier. Her spiller Studieuniverset også en vigtig rolle som en kilde til grundig, pålidelig og opdateret viden og dermed et alternativ til fx Googlesøgninger.

  Med Studieuniverset har Esbjerg Bibliotek prioriteret at give adgang til en stor mængde digitalt materiale, som er formidlet på en relevant måde for kommunens studerende, og etableringen af universet har samtidig været med til at sikre større synlighed omkring bibliotekets øvrige digitale tilbud. Generelt set har etableringen af Studieuniverset medført, at kommunens studerende har fået en større bibliotekstilknytning end tidligere.

  Læs mere på esbjergbibliotek.dk

  I Ballerup er det ikke kun mennesker, der betjener borgerne. Her har man siden 2018 kunnet møde robotten Tjili Pepper, som kan kommunikere med borgere og personale.

  Biblioteket har valgt at bruge robotten for at give kommunens borgere mulighed for at stifte bekendtskab med den robotteknologi, som i større eller mindre grad kommer til at præge mange danskeres fremtidige hverdags- og arbejdsliv. Tjili har bl.a. indgået i det landsdækkende projekt Robotten, min læsemakker der undersøgte, hvordan robotteknologi kunne motivere børn til at læse bibliotekernes digitale materialer, og hvordan robotten kunne agere læsemakker for læsesvage børn i alderen 6-12 år.

  Sammen med foreningen Coding Pirates, som arbejder for at fremme børn og unges kreative kræfter, har Tjili afholdt arrangementer, hvor børn har lært at programmere. Tjili har også stået på scenen som skuespiller i en eksperimenterende Shakespeare-forestilling og deltaget i teknologifestivaler. Derudover indgår robotten også i børnebiblioteket, hvor den stiller opgaver til mindre børn, ligesom den udlånes til forskellige kommunale sammenhænge både i og uden for biblioteket. Og så stiller den i øvrigt op til interviews om robotteknologi, hvis der skulle komme nogle skoleelever eller andre nysgerrige forbi. 

  Læs mere på bib.ballerup.dk

  De studerende i Kolding bliver dygtige informationssøgere, når de i deres gymnasietid får undervisning og vejledning i informationssøgning og kildekritik. Sammen med ungdomsuddannelserne oplever vi, at elever og lærere blive stærkere informationssøgere, og at informationssøgning er blevet en naturlig del af de studieforberedende elementer.

  Læs mere på koldingbib.dk

  Projektets formål er at udvikle en helhedsplan for skole- og folkebibliotekers fælles håndtering af udskolingselevers mediekompetencer og information literacy for at sikre elevers kompetencer til at skelne mellem, håndtere og benytte sig af forskellige digitale platforme og medier og ressourcer samt sætte fokus på elevers øgede brug af folkebiblioteket i hverdagen. Det opnås ved at udvikle og implementere en tværgående samarbejdsmodel og ny struktur, som bygger bro mellem og afsøger nye veje for skoler og folkebibliotekers styrkelse af udskolingselevers mediekompetencer og information literacy.

  Læs mere på Bibliotekernes Projektbank

  Med udgangspunkt i eReolens tjeneste er der udviklet fem koncepter mht. at få ældre medborgere i gang med at høre lydbøger og læse e-bøger og dermed tilføre deres hverdag et kulturtilbud, der potentielt kan bidrage til at højne deres livskvalitet og på sigt mindske ensomhed og inaktivitet. Koncepterne handler om hvordan man kan arbejde med formidling af den digitale tjeneste over for målgruppen. Indsigter, koncepter samt gode råd om arbejdet med målgruppen er samlet i en håndbog. 

  Ældre, livskvalitet og bibliotekets digitale bøger (Aarhus Kommune)

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk