Gå til hovedindhold
Vand og natur
Teknik og miljø

Friluftsliv

Fælles kommunale friluftsdata giver store gevinster, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.

Indhold

  Kommunerne skal administrere bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder, regler for camping, adgang til naturen mv. Kommunerne har en lang række muligheder for at tage og indgå i frivillige initiativer og aktiviteter – fx etablering af spor i landskabet, udpegning af beskyttede diger, etablering af skovlegepladser osv.

  Ud over de administrative opgaver har kommunerne også stor interesse i at fortælle om alle de oplevelser og muligheder, der findes i naturen. Der er store værdier i naturen for børnehaver på tur, for turister der kommer til kommunen, for løbere, cyklister og andre der bruger naturen i deres fritid og for seniorborgere, der får sundhed og velvære ved at færdes i og benytte naturens muligheder. Naturen stopper ikke ved kommunegrænsen eller ved indgangen til en privat eller en statsejet skov. Naturen er uden grænser og derfor skal tilbuddene om oplevelser i naturen også hænge sammen - mellem stats, kommuner og private tilbud. 

  Brugen af naturen og udøvelse af friluftsaktiviteter er steget markant under corona-krisen, og derved også borgernes brug af friluftsdata. Vi forventer, at mange borgere også vil gå på oplevelse i den danske natur og dyrke friluftslivet fremover.

  Kommunernes friluftsdata samles ét sted

  GeoDanmark medvirker i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne til, at kommunale friluftsdata løbende ajourføres.

  GeoDanmark har udviklet en fælles datamodel for blandt andet friluftsdata, hvor alle data samles i GeoFA, som er en fælles database for Geografiske Fagdata i GeoDanmark, og som derved er en del af de fælles offentlige geodata i GeoDanmark-regi.

  Når kommunerne, stat og private samler alle deres friluftsdata ét sted under en fælles datamodel, skabes der ét fælles friluftsdatasæt, som vil skabe stor værdi for borgernes natur- og friluftsaktiviteter samt forbedrer og effektiviserer det daglige arbejde hos kommunerne.

  GeoDanmark støtter op om kommunernes arbejde med at lægge deres friluftsdata i den fælles database. Dette er bl.a. sket gennem et projekt, der løb fra januar til april 2021.

  Hvad er GeoDanmark?

  GeoDanmark er et dataproduktionsfællesskab mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og de 98 danske kommuner. 

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Jens Gottlieb

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3931

  E-mail: jego@kl.dk