Gå til hovedindhold
Netværk
Vand og natur

Vand- og Naturnetværk

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere, der arbejder indenfor fagområderne vand og natur. Selvom lovgivningen på de to områder ikke altid lægger op til fælles løsninger, hænger de to områder tæt sammen – både fagligt og politisk. På netværksmøderne ser vi på de fælles interesser, der er i forvaltningen af vand og natur, og også på forvaltningen af de to områder hver for sig.

Indhold

  Temaer i 2023 

  I 2023 afholder vi 4 netværksmøder, hvoraf tre bliver afholdt fysisk med tilsvarende heldagsprogram og et enkelt bliver afholdt online.

  På netværksmøderne vil vi som vanligt præsentere de initiativer, som KL er involveret i under overskriften ”Nyt fra KL”.

  Indenfor både vand og natur er der tradition for mange nye love, planer og forordninger. Derfor er timing og kendskab til konkrete eksempler fra jeres hverdag vigtigt i KL’s interessevaretagelse på kommunernes vegne. Vi går desuden i dybden med vand og natur, både de fælles interesser for forvaltningen og de to områder hver for sig, suppleret af oplæg fra ministerier, styrelser, vidensinstitutioner og interesseorganisationer. Netværket tilbyder dermed et unikt indhold med relevans og overblik.

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  Email: jani@kl.dk

  Konsulent

  Gunilla Ørbech

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3538

  Email: guni@kl.dk

  Konsulent

  Mie Thomsen

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3559

  Email: mith@kl.dk