Gå til hovedindhold
Netværk
Teknik og miljø

Netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren

Klima står højt på den nationale og kommunale dagsorden. I Danmark står landbrugssektoren for ca. 35 % af den samlede drivhusgasudledning. Der er bred enighed om, at det er en stor opgave at komme helt i mål med klimamålsætningerne i denne sektor.

Indhold

  Kommunernes samarbejde med landbruget rykker sig meget i disse år, det skyldes bl.a. øget fokus på drikkevandsbeskyttelse, forbedring af vandmiljøet og ikke mindst, at landbrug og arealanvendelse udgør en væsentlig del af manko’en i kommunernes DK2020 klimahandleplaner. Bevægelsen går fra fokus på kontrol og godkendelse til stort fokus på de områder og indsatser, som i høj grad er uden for kommunernes direkte indflydelse.

  Idéer til temaer for 2023

  • Regeringsgrundlag vedrørende landbrugsorienterede tiltag  
  • Udtagning af lavbundsjord 
  • Livings Labs 
  • Klimakreditter 
  • Partnerskaber med landbruget 
  • Cirkulær bioøkonomi 

  Derfor lancerer KL nu dette nye Netværk for grøn omstilling af landbrugssektoren. Netværket giver dig mulighed for at deltage i fælles kompetenceopbygning og videndeling om den grønne omstilling af sektoren. Målet er at styrke grundlaget for konkret handling i kommunernes lokale klimasamarbejder. Du får også en direkte kanal til KL og dermed øget mulighed for at give input til KL’s politiske interessevaretagelse på området og høre nyt fra KL om emnet.

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Kontakt

  Konsulent

  Gunilla Ørbech

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3538

  Email: guni@kl.dk