Gå til hovedindhold
Netværk
Teknik og miljø

Netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren

Klima står højt på den nationale og kommunale dagsorden. I Danmark står landbrugssektoren for ca. 35 % af den samlede drivhusgasudledning. Der er bred enighed om, at det er en stor opgave at komme helt i mål med klimamålsætningerne i denne sektor.

Indhold

  Kommunernes samarbejde med landbruget rykker sig meget i disse år, det skyldes bl.a. øget fokus på drikkevandsbeskyttelse, forbedring af vandmiljøet og ikke mindst, at landbrug og arealanvendelse udgør en væsentlig del af manko’en i kommunernes DK2020 klimahandleplaner. Bevægelsen går fra fokus på kontrol og godkendelse til stort fokus på de områder og indsatser, som i høj grad er uden for kommunernes direkte indflydelse.

  Sidst opdateret: 15. marts 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Gunilla Ørbech

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3538

  E-mail: guni@kl.dk