Gå til hovedindhold
Netværk
Teknik og miljø

Miljøjurauddannelse

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Indhold

  KL udbyder nu et nyt hold på KL's MiljøJurauddannelse med start i november 2024. Også denne gang kan vi tilbyde en uddannelse i den nyeste regulering på miljøområdet i kommunerne

  Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning. Desuden giver mulighed for at bringe egne cases i spil.

  Det nye hold hedder Hold Z, og kommer til at løbe over et år med start i november 2024. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave. Såfremt kursisten har deltaget i minimum 6 moduler samt besvaret den skriftlige opgave, vil kursisten modtage et kursusbevis.

   

  Program

  Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

  Modul 1: Generel forvaltningsret, EU-ret og juridisk metodelære

  Modul 2: Vandløb og Miljømålsloven, vandforsyning og spildevand

  Modul 3: Planlægning samt Kommunalret

  Modul 4: Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug

  Modul 5: Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM

  Modul 6: Jordforurening og ansvar samt affald

  Modul 7: Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse

   

  Undervisere på uddannelsen

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
  • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
  • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
  • Advokat Henriette Soja, Horten
  • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

  Målgruppe

  Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

  Sted og startdato

  Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

  Modul 1: 20. november kl. 9.00 - 21. november 2024 kl. 15.30

  Modul 2: 8. januar kl. 9.00 - 9. januar 2025 kl. 15.30

  Modul 3: 4. marts kl. 9.00 - 5. marts 2025 kl. 15.30

  Modul 4: 6. maj kl. 9.00 - 7. maj 2025 kl. 15.30

  Modul 5: 3. juni kl. 9.00 - 4. juni 2025 kl. 15.30

  Modul 6: 19. august kl. 9.00 - 20. august 2025 kl. 15.30

  Modul 7: 24. september kl. 9.00 - 25. september 2025 kl. 15.30

  Pris

  45.250 kr. 

  Beløbet kan enten betales i en rate med forfald 1. december 2024 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2024 og den anden halvdel 1. februar 2025. 

  Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelser. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Sidst opdateret: 17. april 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk