Gå til hovedindhold
Netværk
Klima

Klimapolitiske Netværk

Netværket sætter spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.

Indhold

  Klima - både CO2-reduktion og klimatilpasning - er en stærk lokalpolitisk dagsorden, som kommunerne tager et stort ansvar for at løfte. Det er en opgave, der både går på tværs af sektor- og fagområder og involverer eksterne parter i ambitionen om at forebygge og håndtere klimaforandringerne lokalt.

  I mange kommuner organiseres arbejdet i nye tværgående enheder, som fx et klimasekretariat eller en klimagruppe. Tilsvarende får CO2-reduktionsarbejdet i højere og højere grad et direkte ophæng i politiske udvalg.

  Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv.

  Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

   

  Hvorfor blive medlem af Klimapolitisk Netværk? 

  Klimapolitisk Netværk er et KL-tilbud, der giver dig adgang til et kommunalt rum for dialog og vidensdeling på tværs af alle landets kommuner. ”Nyt fra KL” er en fast bestanddel af netværksmøderne, der skal sikre dig løbende viden om KL´s aktuelle politiske interessevaretagelse på klima og miljøområdet. Som medlem af KL´s netværk har du også mulighed for at tilkendegive over for KL´s sekretariat, hvor der er barrierer og udfordringer i den kommunale praksis.  

  Medlemskabet sikrer dig også adgang  til en digital KL-platform med mulighed for at holde fast i dialoger og vidensdeling i mellem de 4 årlige netværksmøder.

  Netværket arrangerer oplæg, hvor der er fokus på videndeling og konkrete cases med henblik på at understøtte arbejdet med realisering og ledelse af klimahandlingsplaner. Netværket har blandt andet haft besøg af DGO’er, forskere og fageksperter samt kommunemedarbejdere. Til møderne vil der være rig mulighed for at etablere samarbejder og indsamle inspiration på tværs af hele landet. 

  Sidst opdateret: 15. marts 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Ulla Schärfe

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3286

  E-mail: ulsc@kl.dk