Gå til hovedindhold
Teknik og miljø

Kommunalt netværk om grøn mobilitet

Med netværket stiller KL skarpt på kommunernes rolle i den grønne omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende og effektive mobilitetsløsninger.

Indhold

  Den grønne mobilitetsløsning

  Mobilitet er en del af rammen om det gode liv og påvirker borgere og virksomheder i alle dele af landet. Medarbejdere og borgere mærker trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Det påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere - og for samfundet som helhed går det ud over mulighederne for vækst og grøn omstilling. Alle borgere uanset indkomstgruppe og bopæl bør derfor have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig på tværs af landet og mellem by og land.

  Ud over at være attraktive og effektive skal mobilitetsløsningerne også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får rammer og værktøjer til at fremme grønne løsninger på mobilitetsområdet. 

  Som en del af KL's fokus på grøn mobilitet lancerede KL i sommeren 2021 ’Kommunernes netværk om grøn mobilitet’. Netværket er målrettet kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for arbejdet med grøn mobilitet i kommunen.

  De kommende netværksmøder vil veksle mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer. Dertil kommer workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer. I 2023 vil vi have 2 fysiske heldagsmøder med særligt fokus på vidensdeling og netværk samt 2 virtuelle formiddagsmøder med et særligt fokus på oplæg. 

  Tilmelding

  Læs mere om netværket og tilmeld dig her

  KL vil fremover arbejde målrettet med kommunal interessevaretagelse inden for grøn mobilitet. Ønsker du at holde dig orienteret om vores arbejde med grøn mobilitet, kan du holde dig opdateret på vores hjemmeside og/eller tilmelde dig vores nyhedsbrev:

  Tilmeld nyhedsbrev

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023