Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Klima

Grøn mobilitet i kommunerne

Kommunerne har en række myndighedsopgaver på vej- og planområdet, er medejer af erhvervshavne, lufthavne og kollektive trafikselskaber og varetager busdrift i byen og på landet, såvel som færgedrift til de mindre øer. Derudover har kommunen egen bilflåde og kan både som arbejdsgiver og gennem kampagner og samarbejder påvirke mobilitetsadfærden i kommunen.

Indhold

  Med de rette vilkår og forudsætninger har kommunerne mulighed for at sætte borgernes mobilitet i centrum, uden at miljø, klima og sundhed belastes unødigt.

  Mobilitet er en del af rammen om det gode liv og påvirker borgere og virksomheder i alle dele af landet. Medarbejdere og borgere mærker trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Det påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere - og for samfundet som helhed går det ud over mulighederne for vækst og grøn omstilling. Alle borgere uanset indkomstgruppe og bopæl bør derfor have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig på tværs af landet og mellem by og land. Ud over at være attraktive og effektive skal mobilitetsløsningerne også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende

  I byerne

  Byerne udfordres blandt andet af støj fra vejtrafikken og luftforurening samt trængsel og dårlig fremkommelighed.

  Støj fra vejtrafik påvirker sundhed og trivsel hos de borgere, som hver dag udsættes for støj fra flersporede veje eller knudepunkter med massiv trafik det meste af døgnet. Vejstøj medfører risiko for søvnproblemer, stress, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og slagtilfælde. Derudover har vejstøj også en række samfundsøkonomiske omkostninger som omhandler værditab af boliger, udgifter til behandling af sygdomstilfælde, mistede arbejdsindtægter på grund af sygdom samt for tidlige dødsfald.

  Trængsel nedsætter borgernes mobilitet på trods af, at afstandene er korte. De sidste 30 år er der kommet ca. 1 million flere biler på vejene, og fremskrivninger viser, at behovet for transport fortsat vil stige i årene frem. Det er derfor nødvendigt, at der arbejdes på langsigtede løsninger, så et større behov for at transportere sig ikke nødvendigvis modsvares af flere biler.

  For at imødekomme udfordringerne med trængsel, støj og luftforurening i byerne kan udbygning af kollektiv transport, cykelinfrastruktur, dele(el)biler og samkørsel samt øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer være en del af løsningen.

  På landet

  I landdistrikter og landsbyer er mulighederne for kollektiv transport mange steder mangelfuld.

  I forhold til danskernes tilvalg af den kollektive transport, er det afgørende, at busser og tog kører i nærheden af deres hjem, og der hvor de skal hen. Er der for langt til stoppestedet eller for langt mellem afgangene, er kollektiv transport ikke et attraktivt valg. For borgere, der ikke har bil, er konsekvensen, at det er vanskeligt at passe uddannelse, finde job, komme til lægen eller tilvælge sociale aktiviteter og fritidsinteresser. Det gælder særligt for unge og ældre borgere. Der er derfor behov for at udbygge og forbedre den kollektive trafik, så den kan konkurrere med bilerne og er et reelt tilbud til dem, der ikke har bil. Samtidig gør udviklingen af mere effektive elcykler det i dag muligt at benytte cyklen til større afstande end tidligere. Udbygning af sammenhængende cykel- og stisystemer inklusiv cykelparkering og opladningsmuligheder for elcykler kan gøre det mere attraktivt og sikkert at benytte cyklen.

  På trods af udbygning og forbedring af alternative transportmidler vil mange fortsat være afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor skal elektrificering af bilparken prioriteres, og der skal sikres en landsdækkende ladeinfrastruktur, så både borgere og gæster kan opnå samme mulighed for mobilitet og fleksibilitet, som en benzinbil giver i dag.

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent og Teamleder

  Julie Leth

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3866

  E-mail: jlet@kl.dk