Gå til hovedindhold
Energi
Teknik og miljø

Vedvarende Energi: Til lands og til vands

Udbygning af vedvarende energi i Danmark skal være med til at sikre den nødvendige reduktion af drivhusgasser, samt forsøge den nationale forsyningssikkerhed.

Indhold

  Mange kommuner arbejder i dag med med at udvikle deres strategiske energiplaner, som kan være med til at sikre den bæredygtige fossilfri energiforsyning. Det primære formål med den kommunale strategiske energiplanlægning er at fremme omstillingen til et energisystem som er fleksibelt, med mindre energiforbrug og baseret på vedvarende energi. 

   Jf. Energistyrelsen er målene for vedvarende energi har Danmark et mål på 30 pct. vedvarende energi inden 2020, baseret på VE-direktivet fra 2020. Det langsigtede mål er at Danmark skal være helt uafhængig af kul, olie og gas i 2050, både til gavn for forsyningssikkerheden, den danske økonomi og vigtigst af alt - klimaet. 

  Inden 2050 skal al forbrug af olie, kul og naturgas omstilles til vedvarende energikilder, herunder vind, sol, biogasser og geotermi. Dette vil ikke kun leve op til danske målsætninger, men bidrager også til EU's ambition om at reducere vores drivhusgas emissioner med 80-95 pct. i 2050 sammenlignet med 1990.

  Som myndighed på området arbejder kommunerne på højtryk for at udrulle ny, bæredygtig infrastruktur og det er KL's opgave at understøtte udviklingen. 

  Forsyningstilsynets afgørelse om branchevejledning for producentbetaling i eldistributionsnettet 

  Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling er taget til efterretning af Forsyningstilsynet den 24. juni 2022:

  Se afgørelsen

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Teamleder og Chefkonsulent

  Jesper Albér Madvig

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3523

  E-mail: jema@kl.dk