Gå til hovedindhold
Energi
Teknik og miljø

PtX-strategi

P-t-X kan være ét af de helt vigtige virkemidler til at opnå klimalovens målsætning og Parisaftalen - og som myndighed på flere områder inden for energi berør PtX strategierne også kommunerne.

Indhold

  Power-to-X (PtX, P-t-X el. P2X) er et begreb som dækker over den teknologi som producerer brændstoffer, kemikalier mm. ud af elektrolyse af brint. Teknologien er endnu ikke kommercielt udbredt, men ude i kommunerne arbejdes der på højtryk for at muliggøre teknologien og skabe gunstige rammevilkår for industrien. 

  Hvordan skabes brændstofferne? 

  Brint fremstilles ved at spalte vand til hhv. ilt og hydrogen (brint) i elektrolyseanlæg. Brinten kan derfra levere brændstoffer såsom metanol til f.eks. fly- el. skibsindustrien og den tunge vejtransport. Ammoniak kan benyttes af landbruget i form af gødning. Frem mod 2030 og 2050 forventes PtX at spille en stor rolle i den grønne omstilling inden for industri, landbrug og tung transport, hvor direkte elektrificering ikke kan være en løsning. 

  Grafik over Power to X

  Billede: PtX anvendelse. Kilde: Energistyrelsen 

  Kommunerne spiller en væsentlig rolle i sektorkoblingen på energiområdet: For at strategierne for PtX skal lykkedes, kræves der mere produktion af vedvarende energi som skal indgå i produktionen, frem for ved fossil energi, og anlæggene skal gerne etableres tæt på den tunge energi-infrastruktur, såsom tæt på den tunge vejtransport, flytrafik, fjernvarmeanlæg, VE-anlæg mm. 

  Kommunernes indspark er dog helt essentielle for at løfte opgaven, da PtX-anlæg forventes at bruge ca. 1% af Danmarks vandforbrug, hvilket kan give udfordringer lokalt i kommunerne, som også er myndighed på vandområdet. Anlæggelsen af anlæggene kræver derfor samspil og skarp koordinering mellem flere forvaltningsled. 

  Frem mod 2030 forventes PtX at fylde betydeligt i den grønne omstilling på energiområdet, hvorfor der også løbende vil blive lagt nyheder, strategier mm. ind på siden. Du kan læse mere i nedenstående dokumenter. 

  Sidst opdateret: 19. januar 2024

  Kontakt

  Teamleder og Chefkonsulent

  Jesper Albér Madvig

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3523

  E-mail: jema@kl.dk