Gå til hovedindhold
Bolig
Social
Teknik og miljø

Et strategisk monitorerings- og planlægningsredskab

Staten monitorerer ca. 200 af landets almene boligområder på helt særlige ghettokriterier og datatræk, som kommunerne ikke har umiddelbar adgang til. Én gang årligt får kommunerne oplyst hvilke boligområder, der omfattes af statens lister for forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder.

Indhold

  Med kommunal boligsocial monitorering kan boligområderne følges løbende og monitoreres på et bredere sæt af socioøkonomiske indikatorer end statens udvalgte ghettokriterier.​ Samtidig kan kommunerne monitorere på tværs af boligformer i by og land og ikke alene den almene boligsektor. Boligsocial monitorering er således et redskab, der kan løfte det strategiske arbejde med udsatte by- og boligområder i hele kommunen.

  Boligsocial monitorering giver et databaseret og geografisk overblik over den socioøkonomiske balance i bosætningen i kommunernes byer og landområder, og kan således fungere som redskab for kommunernes arbejde med at tilrettelægge og planlægge de kommunale velfærdstilbud. Det kan fx være planlægning af sociale indsatser, der kan løfte borgere og lokalsamfund, aftaler om udlejning og boligsocial anvisning med boligorganisationer eller byudvikling og planlægning af hvilke boligformer, der skal etableres i både by- og landområder.

  Parallelsamfundslovgivning har de seneste år skærpet det politiske fokus på udsatte boligområder, og kommunerne efterspørger samtidig flere redskaber til at styre bosætning og flyttemønstre i både by og landområder.

  KL guide til monitorering af udvikling og udsathed i kommunernes boligområder

  ​​KL udviklede i 2015 sammen med Helsingør, Svendborg og Randers kommune en guide til monitorering af udvikling og udsathed i kommunernes boligområder. Guiden giver også inspiration til, hvad man kan opnå med boligsocial monitorering, og hvordan en kommune konkret kan arbejde med at etablere en monitoreringsindsats.

  ​​Der er sket meget både på datasiden og ift. den politiske opmærksomhed på udsatte boligområder, siden denne guide blev publiceret. Derfor kan opdateret materiale samt eksempler på kommuners anvendelse af boligsocial monitorering findes nedenfor. Det er vigtigt at bemærke, at andre kommuner, end de valgte eksempler, ligeledes arbejder med boligsocial monitorering, og at der findes andre måder at gøre det på – herunder andre visualiseringsredskaber end Power BI. 

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023