Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø

Den cirkulære kommune

Cirkulær økonomi kommer til at spille en stor rolle i de kommende år som en del af en global bæredygtig omstilling. På denne side samler vi materialer og inspiration til hvordan kommunen kan indtænke den cirkulære omstilling fremover.

Indhold

  Cirkulær økonomi kommer til at spille en stor rolle i de kommende år og er højt på dagsordenen i både EU og hos Regeringen og i kommunerne. Cirkulær økonomi er en del af en global bæredygtig omstilling, som taler direkte ind i FN's 17 verdensmål, der også er på den kommunale dagsorden.

  FN´s verdensmålsindsats i kommunerne

  KL har udarbejdet et inspirationskatalog, som beskriver hvad cirkulær økonomi kan være i en kommunal kontekst, og i samarbejde med de nordiske kommuneforeninger og under Nordisk Ministerråd, en Cirkulær Guide til omstillingen af den kommunale forvaltning på de interne linjer. Du finder begge publikationer på længere nede på denne side. 

  Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af de ressourcer vi bruger og samtidig undgå at generere affald. Ressourcerne indgår her i enten det biologiske eller tekniske kredsløb. Samtidig sigtes der mod at alle processer udføres med vedvarende energi. Affald skal populært sagt "designes ud" af systemet.

  Virksomhederne skal omstille til en cirkulær forretningsmodel, hvor alle råmaterialer og produkter kan gå tilbage i brugs- og produktionskredsløb, så ressourcernes værdi udnyttes mest optimalt igennem produktets levetid. Det skal fx ske gennem produkter designet til adskillelse og ved brug af leasing, leje, service- og vedligeholdelsesaftaler, take-back, pay-per-use og delemodeller.  Herigennem mere affaldsforebyggelse, genbrug, istandsættelse, genfremstilling og genanvendelse som nøglerne til at undgå unødvendigt tab af værdi og i stedet skabe en positiv bæredygtig vækst- og erhvervsudvikling. Som resultat skabes derfor både økonomiske, men også klima, miljø og samfundsmæssige gevinster.

  Kommunerne har en helt central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling lokalt, som bindeled, myndighed og i partnerskab med borgerne og virksomhederne. At arbejde med cirkulær økonomi i kommunen handler derfor om en kredsløbsfokuseret grøn omstilling i alle forvaltninger og i kommunens aktiviteter. Heri gennem planlægning, myndighedsopgaver, indkøb, udbud og erhvervsfremmeindsatser at accelerere den cirkulære omstilling i erhvervslivet og services til borgerne.

  Grafik af den cirkulære kommune

  KL har udarbejdet et inspirationskatalog, 'Den Cirkulære Kommune' til landets kommuner, som beskriver hvad cirkulær økonomi er og kan være i en kommunal kontekst, herunder hvilke potentialer det rummer og hvilke indsatser der kunne sættes i gang lokalt. Der fremgår også konkrete eksempler på og anbefalinger til hvordan cirkulær økonomi kan tænkes ind i kommuners arbejde. Kataloget er inddelt i fire hovedtemaer:

  • Strategi, plan og forsyning
  • Erhvervsudvikling
  • Indkøb og udbud
  • Byggeri og anlæg.

  Du kan downloade inspirationskataloget nedenfor.

  I tillæg til KL's inspirationskatalog om cirkulær økonomi er der udarbejdet en case- og eksempelsamling, som præsenterer en række eksempler hvor kommuner og virksomheder har haft succes med at indtænke cirkulær økonomi i deres strategier, samarbejder og daglige arbejde.

  Du kan downloade casesamlingen nedenfor.

  KL har, i et projekt under Nordisk Ministerråd og i samarbejde med de nordiske kommuneforeninger, udarbejdet en Fællesnordisk vejledning til udvikling af ”den cirkulære kommune” i Norden. I guiden gives en status på hvor langt kommunerne er med den cirkulære omstilling i de respektive lande og der præsenteres konkrete case-eksempler fra hele Norden under de fire temaer fra KL's inspirationskatalog. Endelig er der i guiden en model, udviklet af PlanMiljø, som sætter fokus på hvordan man som kommune kan arbejde med cirkulær økonomi i et organisatorisk perspektiv, for i sidste ende at være gearet til at løfte cirkulær økonomi på tværs af forvaltnings- og fagområder.

  Du kan downloade guiden her fra Nordisk ministerråds hjemmeside

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk