Gå til hovedindhold
Forsyning

KL indgår partnerskab med forsyningsselskaber om deling af data

KL, Dansk Fjernvarme, Evida, DANVA og Danske Vandværker har underskrevet en partnerskabsaftale med det formål at fremme datadeling mellem forsyningsselskaber og kommuner. 

Indhold

    Partnerskab om deling af data om energi- og vandforbrug

    Flere kommuner og forsyningsselskaber har allerede vist, at de kan bruge data om gas-, fjernvarme- og vandforbruget til at spare både CO2 og penge. Dog har manglende standardiseret praksis for deling af data om fjernvarme- og vandforbruget i kommunernes bygninger ført til tvivlsspørgsmål og misforståelser, når kommunen ønsker at modtage data fra sit forsyningsselskab, hvilket leder til forsinkelser.

    Partnerskabet har til formål at udvikle fælles viden om god praksis for deling af forbrugsdata for kommunernes bygninger mellem forsyning og kommune. KL, Dansk Fjernvarme, Evida, DANVA og Danske Vandværker vil i løbet af foråret 2023 formulere en plan for aktiviteter og mål for samarbejdet. Partnerskabets arbejde flugter med ambitionerne i de forventede revisioner af Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet fra EU, og den fælles viden, der udvikles i partnerskabet, kan derfor bidrage til en hensynsfuld implementering af EU-direktiverne i dansk lovgivning.