Gå til hovedindhold
Klima

Geografisk organisering og kontakt

Herunder kan du læse om den geografiske organisering i Klimaalliancen og finde kontaktoplysninger på KKR-klimakoordinatorerne.

Indhold

  I forlængelse af partnerskabet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark har KL, Realdania og de fem regioner forpligtet sig til at fortsætte klimasamarbejdet i Klimaalliancen som et 5-årigt partnerskab med formålet om at realisere kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner.

  Klimaalliancen giver de 98 danske kommuner og fem regioner mulighed for at koordinere klimaindsatser og udvikle strategiske og tværgående klimainitiativer, med afsæt i deres klimahandlingsplaner.

  Som i DK2020 spiller KL en aktiv rolle i Klimaalliancen, hvor der fortsat i hver KKR-geografi er indgået aftale med de enkelte regioner om en geografisk organisering, som skal understøtte kommuner i KKR-geografien direkte med faglig viden til realisering af klimahandlingsplanerne.

  Nedenfor findes kontaktoplysninger på KKR-medarbejderne i de geografiske organiseringer.

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Syddanmarks klimakoordinator, Søren Birkelund Pedersen.

  Klima står højt på den kommunale dagsorden – både i forhold til klimatilpasning og bæredygtighed, samt i form af reduktion af drivhusgasudledninger. Med Klimaalliance Syd samarbejder de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark om udviklingsindsatser, der er målrettet de udfordringer kommunerne har i realisering af klimahandleplanerne.

  Med udgangen af 2023 har alle 22 kommuner i Region Syddanmark vedtaget konkrete klimahandlingsplaner. Klimaalliancen understøtter disse med konkrete vejledningsforløb, så initiativerne resulterer i konkrete udviklingsforløb lokalt, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

  Endvidere vil der over de næste par år blive iværksat en række tværgående, og lokalt forankrede udviklingsprojekter, som skal give kommunerne konkrete værktøjer til at imødekomme nogle af klimahandleplanernes elementer og sikre sig mod fremtidens klimaforandringer.

  Samarbejdet tager udgangspunkt i at Kommunerne lever op til C40’s standard for klimaplanlægning efter Climate Action Planning Framework (CAPF).

  De 22 syddanske kommuner har ansat en fælleskommunal klimakoordinator, Søren Birkelund Pedersen, som sammen med kolleger fra Region Syddanmark, vil varetage den klimafaglige bistand. Søren Birkelund Pedersen har kontor i Middelfart.


  Kontakt: Søren Birkelund Pedersen
  soren.birkelundpedersen@middelfart.dk
  Tlf: +45 2152 0480
  Middelfart Rådhus
  Nytorv 9
  DK-5500 Middelfart                

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Hovedstadens klimakoordinator, Bjørn Henrichsen.

  I hovedstadsområdet er DK2020 indsatsen forankret i Gate 21. Gate 21 varetager opgaven på baggrund af et kontant bidrag fra kommunerne samt medarbejderressourcer fra Region Hovedstaden. Dermed sikres sammenhæng med de igangværende indsatser i det regionale og tværkommunale projekt Energi på Tværs, VIP klimaprojekter m.fl.  

  For yderligere information kan du kontakte Bjørn Henrichsen i Gate 21:

  Mail: bjoern.henrichsen@gate21.dk 

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Sjællands klimakoordinator Claus Knudsen.

  I KKR Sjælland er DK2020 indsatsen forankret i Sjællands Klimaforum, som er den geografiske organisering i samarbejde mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. Gate 21 varetager på baggrund af et kontant bidrag fra kommunerne opgaven som klimafaglig koordinator. Dermed sikres sammenhæng med de andre indsatser i de regionale og tværkommunale projekter samt til DK2020-indsatsen i KKR Hovedstaden.

  For yderligere information kan du kontakte Claus Knudsen, Seniorprojektleder Gate21

  Mail: Claus.Knudsen@gate21.dk

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Nordjyllands klimakoordinatorer.

  I Nordjylland er DK2020 indsatsen forankret i Business Region North Denmark (BRN), der er den nordjyske politiske samarbejdsplatform omkring vækst og udvikling, herunder koordinering om Klima og Grøn Omstilling. BRN har i forvejen samarbejdsrelationer med fælles regionale initiativer omkring strategisk energiplanlægning: Grøn Energi, Green Hub Denmark, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling m.v. Dette er også baggrunden for forankringen af DK2020-sekretariatet i BRN-regi. Sekretariatsressourcerne varetages af medarbejder fra Region Nordjylland, samt kontant bidrag fra kommunerne til frikøb af kommunale medarbejdere til det fælles sekretariat.

  Kontakt Anna-Marie Elmkær Chwastek 

  Mail: amecw@aalborg.dk 

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Midtjyllands klimakoordinator, Janne Roesen.

  I Midtjylland er DK2020 indsatsen forankret i Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling i Aarhus Kommune. Her har Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland base og varetager opgaven på baggrund af et kontant bidrag fra kommunerne samt medarbejderressourcer fra Region Midt. Dermed sikres der en tæt sammenhæng med en række igangværende tværkommunale og regionale klimaindsatser som eksempelvis Coast to Coast Climate Change, ECSMV og REFER-CDR m.fl.  


  For yderligere information, kontakt Klimakoordinator for de midtjyske kommuner Janne Roesen

  Mail: rojan@aarhus.dk 

  Sidst opdateret: 16. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent og Teamleder

  Julie Leth

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3866

  E-mail: jlet@kl.dk

  Specialkonsulent

  Ulla Schärfe

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3286

  E-mail: ulsc@kl.dk