Gå til hovedindhold
Klima

Geografisk organisering og kontakt

Herunder kan du læse om den geografiske organisering af DK2020-samarbejdet og finde kontaktoplysninger på KKR-klimakoordinatorerne.

Indhold

  CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.

  Undervejs i forløbet får kommunerne sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører. Det sker for at sikre, at klimahandleplanerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning.

  KL understøtter kommunernes arbejde på tværs af de geografiske organiseringer og følger kommunernes arbejde i DK2020 tæt, fordi det tværkommunale parløb og den fælles metodik giver et fundament for støtte fokus på kommunernes rolle i klimaindsatsen. 

  Nedenfor findes kontaktoplysninger på KKR-medarbejderne i de geografiske organiseringer.

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Syddanmarks klimakoordinator, Boris Schønfeldt.

  Klima står højt på den kommunale dagsorden – både i forhold til klimatilpasning og klimaforebyggelse i form af reduktion af drivhusgas-udledning samt bæredygtighed. DK2020 er et konkret projekt, der sætter fokus på kommunernes arbejde med handlingsorienterede klimaplaner. I Syddanmark har fem kommuner deltaget som frontløbere for DK2020 og nu er yderligere 14 kommuner udvalgt til at arbejde med DK2020.

  Kommunerne tilbydes et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte arbejdet med en lokal klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 og sikrer mod de kommende klimaforandringer i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

  Kommunerne vil få klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning efter Climate Action Planning Framework (CAPF).

  De 22 syddanske kommuner har ansat en fælleskommunal klimakoordinator Boris Schønfeldt, som sammen med 2 klimakoordinatorer fra Region Syddanmark, vil varetage den klimafaglige bistand. Boris Schønfeldt har kontor i Middelfart.


  Kontakt Boris Schønfeldt: 

  Boris.schonfeldt@middelfart.dk

  Tlf: +45 21 25 63 89

  Middelfart Rådhus

  Nytorv 9

  DK-5500 Middelfart                

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Hovedstadens klimakoordinator, Anna Thormann Boesen (midlertidigt).

  I hovedstadsområdet er DK2020 indsatsen forankret i Gate 21. Gate 21 varetager opgaven på baggrund af et kontant bidrag fra kommunerne samt medarbejderressourcer fra Region Hovedstaden. Dermed sikres sammenhæng med de igangværende indsatser i det regionale og tværkommunale projekt Energi på Tværs, VIP klimaprojekter m.fl.  

  For yderligere information kan du kontakte Anna Thormann Boesen i Gate 21:

  Mail: anna.thormann@gate21.dk

  Telefon: 3145 1134

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Sjællands klimakoordinator Claus Knudsen.

  I KKR Sjælland er DK2020 indsatsen forankret i Sjællands Klimaforum, som er den geografiske organisering i samarbejde mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. Gate 21 varetager på baggrund af et kontant bidrag fra kommunerne opgaven som klimafaglig koordinator. Dermed sikres sammenhæng med de andre indsatser i de regionale og tværkommunale projekter samt til DK2020-indsatsen i KKR Hovedstaden.

  For yderligere information kan du kontakte Claus Knudsen, Seniorprojektleder Gate21

  Mail: Claus.Knudsen@gate21.dk

  Tlf: 3055 5235

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Nordjyllands klimakoordinatorer.

  I Nordjylland er DK2020 indsatsen forankret i Business Region North Denmark (BRN), der er den nordjyske politiske samarbejdsplatform omkring vækst og udvikling, herunder koordinering om Klima og Grøn Omstilling. BRN har i forvejen samarbejdsrelationer med fælles regionale initiativer omkring strategisk energiplanlægning: Grøn Energi, Green Hub Denmark, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling m.v. Dette er også baggrunden for forankringen af DK2020-sekretariatet i BRN-regi. Sekretariatsressourcerne varetages af medarbejder fra Region Nordjylland, samt kontant bidrag fra kommunerne til frikøb af kommunale medarbejdere til det fælles sekretariat.

  Kontakt Sekretariatschef, Henrik Hartmann Jensen: 

  Mail: hhj@aalborg.dk

  Telefon: 25 20 15 71

  Eller Chefkonsulent, Bahram Dehghan: 

  Mail: Bade@frederikshavn.dk

  Telefon: 20 58 50 08

  Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KKR Midtjyllands klimakoordinator, Janne Roesen.

  I Midtjylland er DK2020 indsatsen forankret i Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling i Aarhus Kommune. Her har Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland base og varetager opgaven på baggrund af et kontant bidrag fra kommunerne samt medarbejderressourcer fra Region Midt. Dermed sikres der en tæt sammenhæng med en række igangværende tværkommunale og regionale klimaindsatser som eksempelvis Coast to Coast Climate Change, ECSMV og REFER-CDR m.fl.  


  For yderligere information, kontakt Klimakoordinator for de midtjyske kommuner Janne Roesen

  Mail: rojan@aarhus.dk 

  Telefon: 23 80 67 91

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent og Teamleder

  Julie Leth

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3866

  Email: jlet@kl.dk

  Specialkonsulent

  Ulla Schärfe

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3286

  Email: ulsc@kl.dk