Gå til hovedindhold
Erhverv

Den lokale erhvervsfremme

Kommunerne og den lokale erhvervsindsats spiller en nøglerolle i erhvervsfremmesystem.

Indhold

    Kommunerne spiller en vigtig rolle i erhvervsfremmesystemet, og udgør den drivende kraft bag den lokale erhvervsfremme. Kommunerne har ofte stort kendskab til det lokale erhvervsliv og fungerer som første indgang for virksomheder til erhvervsfremmesystemet. Dette medvirker til, at den lokale erhvervsservice er kendetegnet ved nærhed, tilgængelighed og kendskab til virksomhederne. Kommunernes erhvervsindsats er derfor en afgørende forudsætning for, at erhvervsfremmesystemet kan møde lokale behov og udfordringer i hele Danmark.

    Den lokale erhvervsfremmeindsats varetages forskelligt på tværs af landet. Nogle steder er indsatsen forankret i den kommunale forvaltning. Andre steder varetages indsatsen i samarbejde mellem kommuner og erhvervshuse eller private erhvervsserviceaktører, fx lokale erhvervsråd. Den kommunale erhvervsfremmeindsats er frivillig og finansieres af kommunernes frie midler.

    Kommunerne varetager lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling. Erhvervsservice kan rette sig mod alle typer af iværksættere og virksomheder, hvorimod erhvervsudvikling er bredere udviklingsprojekter, der retter sig mod at forbedre erhvervsvilkår, der har betydning for mange virksomheder.  

    Kommunernes erhvervsservice tilbyder virksomheder, iværksættere og før-startere hjælp og vejledning på forskellig vis. Dette kan eksempelvis være 1:1-vejledning, analyse af virksomhedsbehov og vækstmuligheder, adgang til faglige netværk, match-making med videnskilder, mentorordninger og kollektive arrangementer og projekter mv.

    Sidst opdateret: 26. oktober 2023