Gå til hovedindhold
Erhverv

Tilfredshedsmåling af kommunal service

KL har udviklet og pilottestet en ensartet måling, der skal dokumentere brugernes tilfredshed med den kommunale sagsbehandling på bygge- og miljøsager.

Indhold

  Alle landets kommuner arbejder strategisk med at sikre erhvervslivet de bedst mulige rammer og har fokus på at give en god service og korte sagsbehandlingstider. Udviklingen af en tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation om brugernes og er også med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service.

  Selve redskabet til tilfredshedsmålingen består af et fælles standardiseret spørgeskema og et modul for brugerundersøgelser i Byg og Miljø-systemet. Konkret udsender Byg og Miljø automatisk et spørgeskema om tilfredsheden med service, faglighed og dialog og vejledning, når kommunen har truffet afgørelse i en sag. Spørgeskemaet udgør en række faste spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Se spørgeskemaet i bilagsboksen til højre. Det er muligt at tilføje ekstra spørgsmål mod betaling.

  • Indsamling af data om tilfredshed med kommunens service
  • Løbende adgang til egne resultater i webløsning
  • Kommenteret årsrapport, samt benchmark-analyse én gang årligt, hvor den enkelte kommuners resultater dels sammenholdes med udviklingen over tid i tilfredshed med serviceniveauet i egen kommune og dels sammenholdes med den gennemsnitlige tilfredshed kommunerne imellem. 

  Redskabet blev pilottestet i løbet af foråret 2017, hvor syv kommuner deltog. Testen af tilfredshedsmålingen blev efterfølgende evalueret med henblik på at udbrede redskabet til fælles kommunalt brug.

  Tilfredshedsmålingen vil blive iværksat som en abonnementsordning, hvor der betales for ét år ad gangen. Pris for deltagelse i tilfredshedsmålingen er 10.000 kr. ekskl. moms pr. kommune pr. år. Ekstra spørgsmål kan tilkøbes for en pris på 500 kr. pr. spørgsmål.

  Ønsker I at tilmelde jer ordningen, kan i skrive til lcbj@kl.dk.

  I er også mere end velkomne til at tage kontakt, hvis I ønsker at få yderligere information om tilfredsheds-målingen.

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023

  Dokumenter