Gå til hovedindhold
Erhverv
Beskæftigelse

Tilfredshedsmåling af jobcentrenes service

KL har udviklet en tilfredshedsmåling på tværs af jobcentre, der skal dokumentere virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service.

Indhold

  Hvad er tilfredshedsmålingen?

  Alle landets jobcentre arbejder strategisk med at yde den bedst mulige service til virksomhederne og har fokus på at sikre, at kommunikationen og samarbejdet forløber professionelt. Brug af tilfredshedsmålinger er en del af en strategisk indsats for at sikre jobcenterets ledelse relevant og løbende information om den lokale virksomhedsrettede indsats.

  KL har i løbet af 2018 pilottestet en tilfredshedsmåling af jobcentrenes virksomhedsservice. 13 jobcentre deltog i pilottesten og den efterfølgende evaluering. Tilfredshedsmålingen er justeret på baggrund af de deltagende jobcentres feedback, og er nu klar til at blive lanceret, som et tilbud til alle landets jobcentre fra 2019.

  KL's redskab til tilfredshedsmåling af jobcentrenes service består af et standardiseret spørgeskema, der fokuserer på virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner. Standardiseringen af skemaet gør, at man kan holde egne resultater op imod landsgennemsnittet for de deltagende jobcentre. Der er mulighed for at tilkøbe flere spørgsmål til skemaet, hvis man har yderligere spørgsmål man gerne vil have udsendt.

  Konkret udsendes spørgeskemaet hver tredje måned på baggrund af jobcenterets indsamlede data om virksomhedskontakt- og besøg. Spørgeskemaet består af en række prædefinerede spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Samlet måler tilfredshedsundersøgelsen på tilfredshed, kommunikation og responstid, og giver mulighed for, via mailnotifikationer, hurtigt at få feedback om virksomheder, der angiver en høj grad af utilfredshed.

  Tilmeld jeres jobcenter til tilfredshedsmålingen 

  Læs mere og tilmeld dig tilfredshedsmålingen 2023

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023