Gå til hovedindhold
Erhverv

Bedre adgang til arbejdskraft og øget erhvervsvenlighed

Kommunale indsatser på tværs af erhverv, beskæftigelse og uddannelse, giver virksomhederne bedre adgang til arbejdskraft, mere erhvervsvenlige kommuner og et tættere samarbejde mellem folkeskolen og virksomhederne.

Indhold

    Kommunerne har stort fokus på at un­derstøtte virksomhedernes udvikling og hjælpe med at finde den arbejdskraft, virk­somhederne har brug for.

    KL har i dette inspirationskatalog samlet 22 konkrete eksempler på, hvordan kommunerne samarbejder tæt med blandt andet virksomheder og uddan­nelsesinstitutioner for at afhjælpe arbejds­kraftefterspørgslen. Samarbejdet skaber en mere helhedsorienteret service for virksomhederne, samt en bedre sammenhæng på tværs af erhverv, beskæf­tigelse og uddannelse.

    Eksemplerne viser, at kommunerne spiller en helt central rolle i at etablere og facilitere det tværgående samarbejde.

    Formålet med inspirationskataloget er at formidle praktiske erfaringer, læringspunkter og gode råd til andre kommuner, der har ambitioner om at styrke erhvervsudviklingen på tværs af erhverv, beskæftigelse og uddannelse.