Gå til hovedindhold
Høringssvar
Kultur og fritid

Høringssvar: Udpegning af statslige kulturmiljøer

KL støtter bevarelse af historiske kulturmiljøer, men kræver tydelig afklaring af retslige og økonomiske konsekvenser ved statslig udpegning, og inviterer til dialog med ministerierne for yderligere afklaring

07. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL’s bemærkninger til høring om udpegning af statslige kulturmiljøer

  I forbindelse med den aktuelle høring om forslag til udpegning af statslige kulturmiljøer, ser KL behov for en forudgående afklaring af, hvad der forudsættes af retslige og økonomiske konsekvenser ved en sådan udpegning.

  KL finder det positivt, at der er fokus på bevaring af historiske kulturmiljøer. Planloven giver dog allerede i dag gode muligheder for at beskytte kulturmiljøerne gennem kommunernes planlægning. Såfremt der skal tilføjes et ekstra bureaukratisk lag, med en ekstra statslig beskyttelse, vil det være væsentligt for kommunerne at fordelene heri tydeliggøres.

  Det fremgår i aftale om planloven, at Ekspertudvalget i dialog med kommunerne udpeger kulturmiljøer, der efterfølgende varetages som national interesse. KL finder det positivt og konstruktivt, at der med høringen lægges op til en åben dialog om mulige udpegninger. KL finder det dog væsentligt, at en sådan dialog er baseret på en tydelig angivelse af, hvad de konkrete planlægningsmæssige konsekvenser er heraf, såvel som evt. økonomiske konsekvenser.

  For at understøtte den forestående dialog, kan med fordel angives, hvilken detaljeringsgrad udpegningen skal have. Det bør afklares, hvad betydningen kan og vil være for kommunernes råderum, herunder om det vil få betydning for enkeltsagsbehandling eller lokalplaner i overensstemmelse med kommuneplanen. Eller om det alene er tænkt som en overordnet udpegning i kommuneplanen?

  KL deltager gerne i en videre dialog herom med Kulturministeriet og evt. By- Land og Kirkeministeriet, hvor ansvaret for planloven er placeret.

  Der tages forbehold for den politiske behandling af høringssvaret.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Troels Øhlenschlæger Graversen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3683

  E-mail: trgr@kl.dk