Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Høringssvar

Høringssvar: Museumsloven og Miljø- og Fødevareklagenævnet

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ” Lov om ændring af museumsloven og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet”.

12. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL noterer sig, at lovforslaget fastholder museumslovens grundlæggende princip, om at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder, men tydeliggør hvilke forhold, der gør sig gældende ift. at opnå dispensation, samt hvilke ændringer, der ikke længere vil kræve dispensation. 

  KL noterer sig desuden, at lovforslaget bygger på et grundigt forarbejde i den nedsatte arbejdsgruppe, ligesom den imødekommer konkrete udfordringer omkring særligt Nyborg Slot projektet. 

  På den baggrund hilser KL lovforslaget velkommen og vurderer, at det er egnet til at sikre en mere hensigtsmæssig balance mellem hensynet til bevaring og tilgængelighed af fredede fortidsminder. 

  KL bemærker, at arbejdsgruppen i sin rapport, anbefaler, at KL kan indgå i udpegningen til kulturarvssagkyndige i Miljø- og Fødevareklagenævnet, men at Kulturministeriet, jf. bemærkningerne til lovforslaget har vurderet, at KL ikke har den fornødne ekspertise på kulturarvsområdet til denne opgave. 

  Kommunerne er afgørende aktører i forvaltningen og ikke mindst formidlingen af den lokale kulturarv, og KL besidder gennem sine medlemmer ekstensiv praksisnær indsigt i kulturarvsområdet. 

  KL opfordrer derfor til, at Kulturministeriet, i overensstemmelse med arbejdsgruppens klare anbefaling, inddrager KL i kredsen af organisationer med indstillingskompetence, jf. Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 

  §4, stk. 9. KL stiller sig parat til at bidrage til indstillingen af de sagkyndige medlemmer. Dette høringssvar er afgivet på administrativt niveau med forbehold for politisk godkendelse.