Gå til hovedindhold
Høringssvar
Kommunaljura

Høringssvar – forslag til ændring af offentlighedsloven og forvaltningsloven af den 15. januar 2024

KL har modtaget Justitsministeriets høring af 12. december 2023 over forslag til ændring af offentlighedsloven og forvaltningsloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt).

25. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL skal henvise til sit høringssvar af 16. august 2022 i Justitsministeriets j.nr. 2021-7610-0012, idet det anførte i dette høringssvar fastholdes.

  KL skal samtidig kvittere for, at der i det nu fremsendte, reviderede lovforslag er medtaget bemærkninger om, at udtrykket ”borgerkontakt” kan forstås som både fysisk og digital borgerkontakt.

  KL hæfter sig dog fortsat ved, at det af lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 2, vedrørende forslag til et nyt pkt. i offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. pkt. fremgår, at ”Den foreslåede bestemmelse omfatter derimod som
  det klare udgangspunkt ikke offentligt ansatte i departementer, styrelser, regioner, kommuner m.v., der i deres daglige arbejde har meget begrænset eller ingen borgerkontakt.”.

  KL foreslår fortsat, at det indskrives i bemærkningerne, at undtagelse af navnet på ansatte, der kun har begrænset eller ingen borgerkontakt, dog kan ske, når det er nødvendigt af hensyn til den ansattes tryghed.
  KL foreslår, at bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse i § 21, stk. 3, 2. pkt., affattes sådan, at der tages højde for disse formentlig sjældent forekommende situationer, men hvor beskyttelsesbehovet kan være lige så stort.