Gå til hovedindhold
Kommunaljura
Høringssvar

Høringssvar: Whistleblowere

Justitsministeriet har den 24. februar 2021 sendt udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere i høring med frist den 24. marts 2021.

24. mar. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Justitsministeriet har den 24. februar 2021 sendt et udkast til lovforslag i høring, som implementerer et EU-direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelse af EU-retten. Loven forventes vedtaget senest juni 2021 med ikrafttræden den 17. december 2021. Lovforslag kan findes her:

  Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

  KL har den 24. marts 2021 sendt et høringssvar til Justitsministeriet.

  Lovforslaget indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning. Efter lovforslaget vil anvendelsesområdet være indberetninger om overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder samt indberetninger, der vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Lovens beskyttelse gælder som udgangspunkt for arbejdstagere.

  Hvor kan jeg få hjælp

  Jura & EU udbyder virtuelle halvdagskurser om loven i foråret 2021:

  Whistleblowerordning | Komponent - Kommunernes udviklingscenter (cok.dk)