Gå til hovedindhold
Høringssvar
Integration

Høringssvar: Ændring af lov om IGU og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

KL's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (videreførelse og udvidelse af igu-ordningen og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen).

11. okt. 2023
Person skriver med kuglepen
 • Læs op

Indhold

  KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (videreførelse og udvidelse af igu-ordningen og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen) med frist for afgivelse af bemærkninger den 13. oktober 2023.

  KL vil gerne kvittere for, at aftalen om videreførelse og udvidelse af igu-ordningen indgået mellem regeringen og arbejdsmarkeds parter den 20. september 2023, nu er blevet udmøntet i lovforslag.

  For KL har det været afgørende, at målgruppen i igu-ordningen udvides, hvis der skal ske en reel forandring. Ikke blot en udvidelse på alder, men også på opholdstid og opholdsgrundlag. Der er behov for at kunne tilbyde flere borgere denne trædesten til beskæftigelse eller uddannelse. Derfor finder KL det positivt, at ordningen udvides på alle tre parametre, så flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen op til 50 år med opholdstid op til 20 år nu bliver omfattet.

  KL har ikke yderligere bemærkninger til udkastet til lovforslag, men ser frem til at deltage i bl.a. arbejdsgruppen vedr. udformning af de fagspecifikke retninger samt forsøgsordningen og bestemmelserne om tilskud til frikøb af medarbejdere for at fremme anvendelsen af sprogmakkerordningen.

  Download høringssvaret som PDF:

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Dorthe Lehm Jensen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3543

  E-mail: dlj@kl.dk