Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Inspiration til støtte til nyuddannede lærere

KL og DLF har udarbejdet et fælles Videns- og inspirationskatalog ”Støtte til nyuddannede lærere”, som er en inspiration til alle kommuner, lærerkredse og øvrige interessenter, der arbejder med nyuddannede lærere.

Indhold

  Støtte til nyuddannede lærere

  Kataloget beskriver indledningsvist de vigtigste pointer fra dansk og international forskning om, hvordan man kan støtte nyuddannede lærere, og giver eksempler på, hvordan nogle kommuner og skoler lige nu arbejder med at støtte nyuddannede lærere. 

  Kataloget består af to dele:

  • Del 1: Præsenterer relevante pointer fra udvalgt litteratur om, hvordan nyuddannede lærere kan støttes i overgangen fra uddannelse til job.
  • DEL 2: Præsenterer eksempler fra kommuner og skoler på, hvordan nyuddannede lærere støttes i overgangen fra uddannelse til job. Der er dels eksempler på konkrete indsatser (introforløb, mentorordninger og undervisningsobservation) og dels eksempler på organisatoriske rammer og generelle vilkår (ledelsesmæssig støtte, læringskultur og kollegafællesskab, klare roller og ansvarsfordeling samt støtte gennem skemalægning), der understøtter nyuddannede lærere i overgangen fra uddannelse til job. 

  Vi håber, at kataloget kan inspirere kommuner og skoler til at igangsætte eller videreudvikle indsatser ift. at støtte nyuddannede lærere

  Kataloget er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

  Sidst opdateret: 19. december 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Asger Hermansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3151

  E-mail: ashe@kl.dk