Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Stærke børnefællesskaber og inklusion i dagtilbud

Deltagelse i stærke børnefællesskaber er afgørende for, at alle børn udvikler sig, lærer, trives og dannes. Alle kommuner er optaget af at sikre læringsmiljøer af høj kvalitet, og stærke børnefællesskaber er en kerneopgave i arbejdet med kvalitet.

Indhold

  Stærke børnefællesskaber og inklusion

  Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud. Det giver kommunerne nogle helt særlige muligheder for at sikre alle børn en god start på livet, og give dem de bedste forudsætninger for, at de trives, udvikler sig og lærer – både i dagtilbuddet og på længere sigt. Og tallene kalder på, at der sættes ind allerede i dagtilbuddet med at sikre, at børn er en del af et fællesskab både i dagtilbud og senere i indskolingen.

  Med den styrkede pædagogiske læreplan og det fælles pædagogiske grundlag, kom udsatte børns trivsel og læring i højere grad i fokus på dagtilbudsområdet. Det er nu et lovkrav, at det fremgår af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

  Til trods for dette, er stærke børnefællesskaber og inklusion på dagtilbudsområdet fortsat en relativ umoden dagsorden, både politisk og faglig, når man sammenligner med skoleområdet.

  Flere kommuner oplever desværre stigende pres på området og stigning i antal af børn, der har behov for særlig støtte i dagtilbud. Mere end 8 ud af 10 af dagtilbudschefer vurderer i ny Momentum-rundspørge, at flere børn har brug for en særlig indsats i dag end for bare 5 år siden. Samtidig vurderes kompleksiteten i indsatserne at være blevet større, ligesom flere har brug for særlige dagtilbud. 

  Læs mere i Momentum analysen "Flere og flere børn i dagtilbud har brug for særlig indsats"

  Det var også afsæt for opstarten af et kommunalt partnerskab i efteråret 2021, hvor 16 kommuner har sat fokus på udviklingen af stærke børnefællesskaber og inklusion i dagtilbud.  

  Læs mere om partnerskabet Stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet

  Sidst opdateret: 6. december 2023

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Claus Ortved Melcher

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3673

  E-mail: clom@kl.dk