Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Legende læring

KL og Komponent har siden primo 2020 samarbejdet med seks kommuner (Varde, Esbjerg, Fredericia, Furesø, Holbæk og Frederikssund) om et projekt på skole- og dagtilbudsområdet. Projektets formål er at styrke sammenhæng for de 4-9-årige børn gennem udvikling og anvendelse af tilgange, der involverer legende læring i overgangen mellem dagtilbud og skole, samt samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle. Projektet er finansieret af LEGO-Fonden.

Indhold

  Forskere, fagprofessionelle og ledere fra både forvaltning, skoler og dagtilbud har været med til at udvikle redskaber og udarbejde lokale handleplaner og strategier, der har fokus på legende læring i pædagogisk praksis i overgangen fra dagtilbud til skole samt i forældresamarbejdet.

  Der er blevet skabt en opmærksomhed på, hvordan dagtilbud og skoler kan arbejdede med leg og legende læring, med særligt fokus på guidet leg som et didaktisk værktøj til at skabe bedre sammenhæng for børnene i overgangene fra dagtilbud til skole og fritidsordning.

  Citat fra lærer: ”Vi har fået en større bevidsthed omkring at være legende i læringen”.

  Citat fra leder i dagtilbud: ”Vi har lavet et projekt der er startet i børnehaven og fulgt med op i skolen hvor de har arbejdet videre på det.”

  Legende læring handler om, at fagprofessionelle faciliterer leg, der skaber læring hos børnene ved, at de konkret oplever glæde og mening, deltager aktivt, og får muligheder for at afprøve, undersøge, udvikle og eksperimentere, og involvere sig i sociale fællesskaber. Derved skabes også relationer og fællesskaber mellem børnene og med de voksne.

  Citat fra dagtilbud: ”Ja, vi har givet mere frihed til at børnene kunne lege og udforske de materialer vi har arbejdet med.”

  De fem kendetegn for leg:

  Grafik der viser fem kendetegn på læring: Begejstring, Social involvering, Eksperimentering, Mening og Aktiv deltagelse

  Leg og legende læring består af fire forskellige overordnede lege-praksisser: fri leg, guidet leg, spil og styret leg eller undervisning.

  I fri leg styrer børnene legen og bestemmer indholdet. I den styrede leg og undervisningen er det den voksne, der styrer legeaktiviteten og bestemmer indholdet. I den guidede leg er der en balance mellem det frie og meget strukturerede på den måde, at det er den voksne, der sætter strukturen og rammesætningen – men på en måde, som giver børnene indflydelse og muligheder for at blive medskabere.

  Rammesætningen af legen har undervejs i projektet vist sig at være et af de centrale begreber i guidet leg, og afgør balancen mellem det voksenstyrede og det børnestyrede i den pædagogiske praksis – og i hvilken udstrækning, der foregår legende læring.

  I projektet har medarbejderne løbende arbejdet med prøvehandlinger, produceret film om børns lege og de voksnes deltagelse. Filmene har været genstand for fælles refleksion og analyse ud fra de fem kendetegn for leg samt de voksnes legedeltagelse og rammesætning.

  Citat fra play-hero deltager:  ”Til stort set alle workshop har folk fået et smil på læben og grinet/hygget sig undervejs.”,

  Kommunerne fortsætter arbejdet med videndeling og involvering af øvrige medarbejdere lokalt for at styrke en fælles legende tilgang bl.a. i overgangen fra dagtilbud til skole og ligeledes ind i forældresamarbejdet.

  KL vil dele erfaringerne fra projektet på kommende temamøder og på dagtilbudskonferencen 2023. Film fra projektet fra praksis kan ses på KL`s hjemmeside. Hjemmesiden vil snarest blive opdateret med to arbejdshæfter som supplement til filmene.

  Du kan finde video mm. fra projektet Legende læring kan skabe sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole på 

  EMU Danmarks læringsportal

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk