Gå til hovedindhold
Børn og unge
Dagtilbud

Udvikling af kvalitet i dagplejen

Dagplejen har nogle helt særlige kendetegn, som stiller særlige krav til blandt andet arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer.

Indhold

  Kvalitet i dagplejen 

  Omkring 28 pct. af børn i 0-2 årsalderen har deres dagtilbud i dagplejen. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutionerne på tre primære måder:

  • Dagplejen foregår i dagplejeres private hjem

  • Omfatter et færre antal børn 

  • Dagplejerne arbejder som udgangspunkt alene 

  Et væsentlig kendetegn ved dagplejen er hjemlighed. Hjemligheden indebærer, at børnenes hverdag foregår i dagplejerens hjem og giver mulighed for tætte relationer og stærke bånd mellem børnene, dagplejeren og forældrene. Det hjemlige miljø stiller særlige krav til arbejdet med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer, samt hvordan det kommunale tilsyn tilrettelægges og gennemføres. Dagtilbudslovens krav til pædagogiske læringsmiljøer er de samme i dagplejen som i daginstitutioner. Det samme gør sig gældende ift. de skærpede krav til kommunal tilsynspraksis.

  Den nationale kvalitetsundersøgelse

  I foråret 2023 udkom den nationale kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 0-2-årige. De pædagogiske læringsmiljøer er i mere end fem ud af ti dagplejer af enten ”ringe” eller ”utilstrækkelig” kvalitet, mens lige knap fire ud af ti dagplejer vurderes til at have ”tilstrækkelig” kvalitet. 8 pct. af dagplejer vurderes til at have ”god” kvalitet. Disse resultater kalder på et øget kommunalt fokus med henblik på at øge kvaliteten i dagplejen ved bl.a. at styrke den kommunale tilsynspraksis, den faglige ledelse og den understøttende forvaltning. Der er udfordringer i dagtilbud med at skabe gode deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner i de almene børnefællesskaber. Kvaliteten i dagplejen kan have særlig stor betydning for udsatte børn, som har brug for mere trygge og hjemlige omgivelser i deres hverdag. 

  Undersøgelsen er gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet, og den bygger på data indsamlet i efteråret 2022. Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen måles ud fra observationsværktøjet KIDS Dagpleje på tre områder: relationer, fysiske omgivelser og leg og aktivitet.

  Du kan læse formidlingsmaterialet, der opsamler resultaterne fra den nationale kvalitetsundersøgelse fra dagpleje og sætter fokus på, hvordan man kan tage undersøgelsens resultater ned i egen kommune på linket nedenfor. 

   Formidlingsmateriale der opsamler resultaterne fra den nationale kvalitetsundersøgelse for dagplejen 

  Sådan arbejder KL på området

  I august 2023 opstartede KL et partnerskab om udvikling i kvalitet i dagplejen. I partnerskabet deltager 17 kommuner, der er i gang med at udvikle kvalitet i dagtilbud i dagplejen. I partnerskabet afholdes fire temamøder, der sætter fokus på forskellige elementer af kvalitetsudvikling i dagplejen, herunder kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø, det pædagogiske tilsyn samt faglig ledelse og kompetencer. Første møde blev afholdt den 31. august 2023.

  På siden her kan du løbende læse artikler, som formidler noget af den viden, der produceres i partnerskabet og de 17 kommuners udviklingsproces.

   

  Sidst opdateret: 6. december 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk