Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Nye skærpede krav til det kommunale tilsyn i dagtilbud

1. januar 2022 trådte den nye lovgivning med skærpede krav til den kommunale tilsynspraksis i kraft.

Indhold

  De skærpede lovkrav til kommunernes tilsynspraksis betyder, at kommunerne skal revurdere egne tilsynsmodeller. Kommunerne står her med en stor og vigtig opgave i at udvikle og beskrive justerede tilsynsmodeller, der lever op til nye lovkrav og betrygger alle parter i, at tilsynsopgaven løftes kvalificeret af kommunerne.

  KL har gennem partnerskaber om tilsyn understøttet kommuner i at videreudvikle deres eksisterende tilsynspraksis, særligt set i lyset af de nye krav. Den viden og erfaringsudveksling om kommunal tilsynspraksis, der er genereret i KL’s to partnerskaber om tilsyn, er nu omsat til en guide, der kan understøtte de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning. Guiden giver et overblik over de nye krav og supplerer med refleksionsspørgsmål og opmærksomheder, som kommuner må forholde sig til i tilpasningen af egen praksis

  Nedenfor finder du lovtekst og orienteringsskrivelsen om de nye tilsynskrav fra Børne- og undervisningsministeriet. Orienteringsskrivelsen er sendt til alle kommuner.

  Retsinformation: Lov om ændring af dagtilbudsloven Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)

  KL har gennem partnerskaber og temamøder understøttet kommunerne i at videreudvikle tilsynsmodeller- og praksis.

  Tilsyn er et kommunalt ansvar

  Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i dagtilbuddene lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fastsætte og offentliggøre rammerne for det kommunale tilsyn. Tilsynet kan tilpasses den kommunale tilgang til kvalitetsarbejde og anvendes som et aktivt redskab i kvalitetsudviklingen.

  Det er centralt, at den kommunale tilsynspraksis kobler sig til:

  • Kendetegn på god kvalitet
  • Har en systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten  
  • Har en systematisk opfølgning på tilsynet.