Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Pædagogisk tilsyn med et særligt fokus på dagplejen

Dette er den syvende case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Indhold

  Mariagerfjord kommune er ved at give den kommunale tilsynspraksis et kvalitetstjek. Der bliver arbejdet hen imod at skabe en fælles forståelse af, hvad kvalitet er på dagtilbudsområdet. Ligeledes er der et ønske om at skabe en fælles retning, der stræber mod at børnene bliver tilbudt de bedst mulige rammer for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Mariagerfjord Kommune har en ambition om et dagtilbudsområde af høj kvalitet, hvor et systematisk arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer bidrager til børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. I foråret 2021 indledes et samarbejde med UCN om at introducere dialogredskabet KVALid i kommunens dagtilbud og dagpleje. Dialogredskabet skal også anvendes ind i tilsynspraksis. Redskabet skal bidrage med et systematisk blik på tilrettelæggelsen af pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, stærke faglige fællesskaber og en god evalueringskultur.

  Den fælles kvalitetsforståelse bliver væsentlig for den fremtidige tilsynspraksis. KVALid skal medvirke til at give en særlig fælles kvalitetsforståelse, der kommer til at stå som en objektiv forståelse af kvalitet.

  I de kommende måneder er tilsynsrammen i Mariagerfjord Kommune genstand for dialog og forandring, da arbejdet med at rammesætte, hvordan KVALid i praksis skal anvendes i Mariagerfjord kommunes dagpleje skal i gang. Udviklings- og dialogbaseret tilsyn er afgørende for kvalitetsudviklingen i dagplejen. KVALid kan give dagplejepædagogen og dagplejeren en fælles kvalitetsforståelse og en ramme for den udviklende dialog.

  Den kommunale dagpleje i Mariagerfjord Kommune har ca. 130 dagplejere, og et årsgennemsnit, på ca. 500 børn. Den kommunale dagpleje udgør langt den største del af pasningen på 0-2 års området i kommunen. Tilsynet i dagplejen er forankret under dagplejens ledelse.

  Tilsynet i dagplejen føres af dagplejepædagoger. Dagplejepædagogens rolle er både at føre tilsyn, men også at give sparring og vejledning til den enkelte dagplejer. Dagplejepædagogen kommer i dagplejehjemmet minimum 5 gange om året, samt i legestuerne 2-4 gange om året. Tilsynet består både af anmeldte og uanmeldte tilsyn. For at undgå ”hjemmeblindhed” har dagplejen for øje, at det er nødvendigt at rotere dagplejere og tilsynsførende dagplejepædagoger ind i mellem, for at kunne bevare et nysgerrigt og fremmed blik på praksis.

  Oversigt over tilsynene i dagplejehjemmene og legestuen

  Da besøgene i dagplejehjemmet ikke udelukkende er kontrol tilsyn, men et rum, hvor den pædagogiske praksis undersøges, udfordres og udvikles i fællesskab, skal dagplejepædagogen formå at balancere mellem rollen som kontrollant og som sparringspartner. Derfor har det i høj grad handlet om at tilrettelægge et udviklende tilsyn, hvor dagplejen og dagplejepædagogen kan udvikle den pædagogiske praksis sammen. Det handler om at tage udgangspunkt i den pædagogiske praksis i dagplejehjemmet og i samarbejde og dialog med dagplejepædagogen udarbejder en handleplan, der understøtter en udvikling i børnenes læringsmiljø.

  Tillid bygges op af at man kender og har forståelse for hinandens opgaver, og bygges op gennem dialoger og handlinger i tilsynet, mellem dagplejeren og dagplejepædagogen. For at praksis kan udvikles, skal dagplejeren og dagplejepædagogen sammen finde frem til det, der kan og skal udvikles på. Praksis kan altid blive bedre, men det kræver mod at se det i øjnene og mod til at ændre praksis. Når tilsynet har et udviklende sigte, kræver det gensidig tillid og professionelt rum.

  Tilsyn skal være med til at både at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle. KL-partnerskabet har bidraget med ny viden og perspektiver til stor inspiration for arbejdet med på kommunens tilsynspraksis. Begge dele kommer til at indgå i den videre udviklingsproces af tilsynet.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk