Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Ishøjmodellen for tilsynspraksis i dagtilbud

Dette er den ottende case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Indhold

  Ishøj Kommune har fokus på at udvikle en tilsynsmodel på dagtilbudsområdet, der bidrager til høj kvalitet i den pædagogiske praksis i et hverdagsperspektiv, så det bliver dagtilbuddets hverdagsliv, der er gennemgående for kvaliteten. Som led i et kommunalt fokus på kvalitet i dagtilbud har Ishøj Kommune udarbejdet en fælles referenceramme for hvad kvalitet er, og hvordan det ser ud i praksis. Det er der kommet kvalitetsparametre for 16 centrale områder ud af. Kvalitetsparametrene er alle inspireret af national og international forskning, inspirationsmateriale udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet samt erfaring fra arbejdet med områderne. Kvalitetsparametrene er udviklet i arbejdsgrupper på tværs af dagtilbud med pædagoger, pædagogiske ledere og evt. samarbejdspartnere, forældrerepræsentanter og konsulenter fra CDU, Center for dagtilbud og uddannelse.

  I takt med udviklingen af kvalitetsparametrene og med indtrædelse af den nye dagtilbudslov i maj 2018, er der opstået et behov for at tilpasse og afstemme tilsynet efter de parametre kommunen har opsat for kvalitet og rammerne inden for den nye lovgivning på området.

  Derfor deltager Ishøj Kommune i KL's partnerskab om udvikling af en stærk kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet med henblik på at opnå og bidrage til inspiration og kvalificering af tilsynet.  

  Udover deltagelsen i KL's udviklingspartnerskab tilrettelægges en intern proces i to spor: Dels en proces med at udarbejde en ramme for ny tilsynspraksis, og dels en proces, der hjælper til at understøtte tilsynet med en klar og systematisk tilgang til dataindsamling og vurdering af kvaliteten og meningsfuld afrapportering. Det betyder med andre ord, at rammen bliver det redskab, der sætter kursen og retningen for tilsynet. Den systematiske tilgang til dataindsamling og vurdering af kvaliteten, bliver den pædagogiske fagprofessionelle linse, der kigges igennem, når udviklingspotentialerne i det pædagogiske arbejde vurderes.

  For at leve op til egne ambitioner om høj kvalitet, blev det tidligt i processen tydeligt, at der manglede interne ressourcer til at opstille et kvalificeret design for vurdering af kvaliteten. Et design, der kan tilbyde både et udvælgelses- og vurderingsgrundlag af hvilke elementer, der skal være tilstede i tilsynet, så der ikke skal vurderes på 16 kvalitetsparametre i alle tilsyn, og hvordan den faglige vurdering kan måles på et videnskabeligt funderet grundlag i tråd med kvalitetsparametrene. Med andre ord kom der en opmærksomhed på, at det var nødvendigt at ”skræddersy” et design, der passer til de opsatte kriterier i stedet for at forsøge at presse en skabelon ned over, der ikke svarer på de spørgsmål som der bliver stillet. Der var brug for hjælp. Ishøj kommune valgte derfor at indlede et samarbejde med Hanne Kathrine Krogstrup, Professor i evaluering og organisationsudvikling ved Institut for Kultur og Læring hos Aalborg Universitet. Ved siden af sin stilling som Professor forsker Krogstrup i evaluering i den offentlige sektor. Hanne Kathrine bliver den kritiske ven, og sammen bliver tilsynsrammen og kvalitetsparametre trævlet op og igennem. Et til tider meget krævende samarbejde, hvor alle mere eller mindre trækker sig selv i håret for at nå i mål. Samarbejdet tilbyder et kritisk blik på kommunens egen forståelse af kvalitet forstået som et flydende begreb afhængig af øjnene der ser og ørerne der hører.

  Efter en række forberedelses-, arbejds- og opfølgningsmøder er Ishøj kommune nu så langt med designet for ny tilsynspraksis, at de er klar til at præsentere det foreløbige arbejde for øvrige aktører i organisationen. Kommunen planlægger at afprøve designet i praksis ved nogle ”prøvetilsyn” med henblik på kvalificeret tilbagemelding fra pædagogerne og mulighed for justering i designet.

  Er du interesseret i at vide mere om processen og tilsynspraksis i Ishøj Kommune, kan Ledende Konsulent Gitte Smidt Blytt kontaktes på gitbl@ishoj.dk.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk