Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

KL's dagtilbudsudspil 2020

Kvalitet i dagtilbud handler om mere end normeringer. Derfor er der behov for at nuancere synet på kvalitet, hvis vi skal lykkes med at skabe de bedste rammer for gode børneliv. Sådan lyder anbefalingen i KL’s dagtilbudsudspil, som du kan blive klogere på her.

Indhold

  I Danmark går stort set alle børn i dagtilbud, og derfor spiller landets dagtilbud en central rolle i arbejdet med at sikre, at alle børn får en god start på livet.

  Undersøgelser viser, at der lige nu er stor forskel på dagtilbudskvaliteten mellem kommunerne, de enkelte dagtilbud i kommunen og endda inden for samme institution. Det er derfor nødvendigt at løfte kvaliteten i dagtilbuddene. Normeringer har en betydning for kvaliteten, men det handler om mere end normeringer. Vi har brug for at løfte blikket og nuancere vores syn på kvalitet. Det gør vi med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag. Arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbud handler om at sikre, at området prioriteres, og at ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for barnet.

  Derfor anbefaler KL i udspillet, at kvaliteten på de pædagogiske grunduddannelser får et løft, og at man sætter gang i et nationalt studie af kvaliteten i danske dagtilbud. Derudover er der brug for at skabe mere sammenhæng – både på børneområdet og mellem dagtilbud og skole. Det kan blandt andet ske ved at nedsætte en koordinationsgruppe for børn, som samler kommunale repræsentanter og ministerierne med ansvar for børn. Det vil bidrage til at sikre sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af faggrupper og organisationer.

  En bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole kan også sikres ved at lave tværgående samarbejder i de tidlige indsatser på 0-6-årsområdet – for eksempel i PPR’s opgaveløsninger. KL vil arbejde for, at der bliver skabt større fleksibilitet og mulighed for fælles ledelse. På den måde sikrer vi helhedsorienterede indsatser, som vil gavne barnet og familien.

  Udspillet indeholder følgende 5 anbefalinger til politikerne på Christiansborg og parterne:

  1. Løft kvaliteten af de pædagogiske grunduddannelser
  2. Sæt gang i et studie af kvaliteten i danske dagtilbud 2020
  3. Skab mere sammenhæng på børneområdet
  4. Skab mere sammenhæng mellem dagtilbud og skole
  5. Afsæt flere midler til praksisrelevant forskning i småbørnsområdet

  Derudover præsenterer KL i udspillet 6 perspektiver på kvalitet i dagtilbud, og hvordan vi vil arbejde for at løfte kvaliteten:

  1. Viden om dagtilbud skal komme børnene til gavn
  2. Systematisk refleksion og evaluering styrker kvaliteten
  3. Vi skal sætte tidligt ind og forebygge børns mistrivsel
  4. Kvalificerede medarbejdere giver godt børneliv
  5. Faglig ledelse sikrer de bedste rammer for børnene
  6. Samarbejdet med forældrene er vigtigt for barnets trivsel
  Sidst opdateret: 13. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk