Gå til hovedindhold
Blanketter
Ydelser

Sygedagpenge

Blanketter om Sygedagpenge.

Indhold

  "Mulighedserklæring" kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. 

  Blanketterne opfylder krav om webtilgænglighed.

  Efter 2011 er papirblanketter ikke længere at betragte som en lovmedholdelig indberetningsmåde. KL har derfor udarbejdet breve hhv. afslagsbreve til brug for kommunerne, skulle disse modtage anmeldelser eller anmodninger via papirblanketter.

  Brevene er navngivet NR i stedet for DP og nummereret svarende til de gamle papirblanketter. Således skal NR 201 og NR 401 anvendes, hvis der modtages papirblanketter DP 201 og DP 401.

  I enkelte tilfælde er det ikke muligt at benytte NemRefusion til indberetning. Det gælder fx konkursramte virksomheder eller nyuddannede uden arbejdsgiver. Til brug i disse særlige situationer har KL udarbejdet en blanket, som kommunen skal udlevere til de relevante målgrupper. For at undgå utilsigtet brug er blanketten ikke tilgængelig her, men er tilsendt kommunerne per mail  første gang med tilhørende vejledning d. 7. september 2011 og senest med BlanketNyt fra uge 19 i 2014.

  • NR 004 – Anmodning om sygedagpenge (05/2014)

  KLE 32.30

  Nedenstående blanketter er udgået i oktober 2012

  Sygdom

  • DP 200A - Anmodning om sygedagpenge - lønmodtager (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 200B - Anmodning om sygedagpenge - forsikret ledig (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 200C - Anmodning om sygedagpenge - selvstændig (07/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 201 - Anmodning om sygedagpenge samt anmeldelse af sygefravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 202 - Anmodning om dagpengerefusion ved sygdom (tidligere anmeldt sygdom) (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 221 - Anmodningsfrister ved lønrefusion ved sygdom (06/2008) (udgået 09/2011)
  • DP 223A - For sen anmodning om sygedagpenge (efter 21 kalenderdage) (09/2011) Udgået 4. april 2012
  • DP 223B - For sen anmodning om sygedagpenge (ingen arbejdsgiverperiode) (09/2011) Udgået 4. april 2012
  • DP 223D - For sen anmodning om sygedagpenge (selvstændige erhvervsdrivende uden sygedagpengeforsikring) (09/2011) Udgået 4. april 2012
  • DP 223E - For sen anmodning om sygedagpenge (frivilligt sikret fra 1. sygefraværsdag) (09/2011) Udgået 4. april 2012
  • DP 223F - For sen anmodning om sygedagpenge (frivilligt sikret fra 3. sygefraværsdag) (09/2011) Udgået 4. april 2012
  • DP 223G - For sen anmodning om sygedagpenge (fleksjob) (09/2011) Udgået 4. april 2012
  • DP 225 - Orientering om varighedsbegrænsning (10/2012) Udgået 31. juli 2014
  • DP 300D - Oplysningsskema - Fravær under sygeligt forløbende graviditet (10/2011) Udgået
  • DP 301D - Orientering ved fravær under graviditet (10/2011)  Udgået
  • DP 302B - Partshøring efter forvaltningslovens § 19 (arbejdsledig) (03/2013)  Udgået. Dækkes af DP 302A
  • DP 302C - Partshøring efter forvaltningslovens § 19 (sygemeldt selvstændig) (03/2013) Udgået. Dækkes af DP 302A
  • DP 333 - Sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (01/2010) Udgået

  Graviditet, barsel, adoption og syge børn (barsel overgået til Udbetaling Danmark)

  • DP 400A - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - lønmodtagere uden løn ved fravær (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 400B - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - forsikrede ledige (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 400C - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og evt. anmodning om refusion - selvstændige (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 401 - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og evt. anmodning om refusion - lønmodtagere (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 402 - Anmodning om dagpengerefusion ved graviditet, barsel og adoption - lønmodtagere (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 405 - Anmodning om ferieydelse (01/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • DP 421 - Frister for anmodning om lønrefusion ved graviditet, barsel og adoption (03/2011) (udgået 09/2011)
  • DP 424 - Meddelelse om ophør af dagpengeudbetaling ved barsel eller adoption (03/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • DP 422 - Frister for anmodning om lønrefusion ved sygeligt forløbende graviditet (03/2011) (09/2011)
  • DP 444A - Orientering til lønmodtagere om ret til dagpenge efter fødslen (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
  • DP 444B - Orientering til selvstændige erhvervsdrivende om ret til dagpenge efter fødslen (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
  • DP 444C - Orientering til lønmodtagere om ret til dagpenge ved adoption (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
  • DP 444D - Orientering til selvstændige erhvervsdrivende om ret til dagpenge ved adoption (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
  • DP 480 -  Anmodning om dagpenge/dagpengerefusion ved pasning af alvorligt syge børn - lønmodtagere (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 481 - Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn - forsikrede ledige (06/2011) Udgået 1. september 2011
  • DP 482 - Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn - selvstændige (06/2011) Udgået 1. september 2011

  NemRefusion

  • NR 108C - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - Selvstændige uden CVR Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 112C - Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn - Selvstændige uden CVR  Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 400A - Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en barselsdagpengesag (til arbejdsgiver) (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 400B -  Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en barselsdagpengesag (til a-kasse) (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 400C - Afslag på udbetaling af barselsdagpenge på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 401 - Afslag på anmeldelse af barsel og evt. udbetaling af barselsdagpengerefusion på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 402 - Afslag på anmodning om barselsdagpengerefusion på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 480 -  Afslag på udbetaling af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 480A - Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en dagpengesag ved pasning af alvorligt syge børn (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 481 - Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en dagpengesag vedr. alvorligt syge børn(08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 482 - Afslag på udbetaling af dagpenge på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark

  Særlige undtagelser

  • NR 008 – Anmodning om barselsdagpenge (09/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  • NR 012 – Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn (09/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
  Sidst opdateret: 29. juni 2023