Gå til hovedindhold
Beskæftigelse

Kommunernes virksomhedsrettede indsats

Jobcentrene varetager en vigtig samfundsmæssig funktion. Dette skyldes, at jobcentrene både varetager borger- og virksomhedsindsatsen! Læs mere om jobcentrene og virksomhedernes tilfredshed her.

Indhold

  Jobcentrene udfylder en vigtig samfundsmæssig funktion, som ingen andre kan løfte! Fordi jobcentrene varetager både borger- og virksomhedsindsatsen, kan de på én gang understøtte virksomhedernes vækst, og at arbejdsudbuddet øges gennem lokale strategier. Særligt i en tid, hvor ledigheden er rekordlav.

  "MED UDGANGSPUNKT I VIRKSOMHEDERNES BEHOV SIKRES KOMPETENT ARBEJDSKRAFT" KL

  Fælles for de mange tilgange er, at jobcentrene tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. På nogle områder er det små håndværksmestre, der fylder, i andre er det industrien. Nogle steder er det turisme og detail, andre steder er det landbruget.

  I 2021 var jobomsætningen i Danmark på 966.556 personer. Kommunerne har bl.a. hjulpet en del af disse personer i matchet med den rette virksomhed. Kommunernes virksomhedsservice består både af direkte rekruttering og brug af en række forskelligartede indsatser, der er med til at sikre at ledige kommer i beskæftigelse og virksomheder får den nødvendige arbejdskraft. 

  Herunder er et udvalg af indsatser og effekt af jobcentrenes virksomhedsservice

  • 6.106 ledige kom i job efter løntilskud.
  • 27.516 ledige kom i job efter virksomhedspraktik.
  • 2.714 ledige startede som voksenlærlinge. 
  • 2.079 ledige påbegyndte et uddannelsesløft.

  NB. Tallene er for rullende år (4kv20-3kv21).

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere på laveste niveau siden 2007

  Jobcentrenes resultater understøttes af nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene viser, at det går godt med at få ledige i beskæftigelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er på det laveste, siden man startede statistikken i 2007. 

  Graf over kontakthjælpsmodtagere

  Denne mangeartede opgave kalder på forskellige indsatser og tilgange, men fælles er; kommunerne er optagede af, hvad virksomhederne efterspørger, og hvad behovet er. Dette er ikke bare kommunernes ønske, men afspejles konkret af de enkelte virksomheders tilfredshed. KL's tilfredshedsmåling viser, at virksomhederne i høj grad er tilfredse. 

  8 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets service og størstedelen af virksomhederne vil anbefale jobcentret til andre.

  Høj tilfredshed

  8 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets service og størstedelen af virksomhederne vil anbefale jobcentret til andre.

  Kommunerne bruger en bred palet af redskaber for at lykkes med en effektfuld virksomhedsservice. Redskaberne dækker bl.a. over samtaler, direkte formidling, matcharrangementer og henvisninger. Dette er alt sammen indsatser, der er tilpasset både de ledige og virksomhedernes behov. Der findes mange forskellige tal ifm. indsatsen, hvorfor det er vigtigt at holde sig for øje, at de ikke fyldestgørende dækker den samlede indsats. 

  Sidst opdateret: 6. december 2023

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Trine Bolwijn

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3641

  E-mail: trbo@kl.dk