Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Børn og unge

Gode eksempler fra kommunerne

Inspiration til den kommunale ungeindsats med gode eksempler fra kommunerne.

Indhold

  KLK har gennemført brugerrejser med 70 unge fra ti af kommunerne i KL og UVM's partnerskab om den kommunale ungeindsats. I nedenstående pjece fremlægger KLK den viden, de er kommet frem til fra de unge. Det matcher umiddelbart det, vi kender fra forskningen, men præsenteres i en mere nærværende og konkret form, da KLK har foretaget interviews med de unge. Pjecen skal fungere som et godt og håndgribeligt udgangspunkt for åbne drøftelser mellem fagligheder i forhold til, hvordan vi finder fælles løsninger, når de unge farer vild i et system af overgange og forskellige kulturer, der ellers er skabt i de bedste intentioner

  Fælles mål og løsninger - Hvad siger de unge selv (KLK).pdf

  I nedenstående publikation fremlægges erfaringer fra kommunerne i KL og UVM's partnerskab om den kommunale ungeindsats. Erfaringerne bygger på besøg og analyser, der er gennemført i partnerskabskommunerne. I publikationen fremhæves de temaer, der går på tværs af kommunerne og derfor kan publikationen bruges som inspiration i andre kommuners ungeindsats.

  Kommunal ungeindsats - erfaringer fra partnerskab.pdf

  Det er op til enkelte kommune at beslutte, hvordan de vil etablere den sammenhængende ungeindsats. Nedenstående inspirationskatalog beskriver tre mulige modeller for mulig organisering, mens det også er muligt at kombinere de enkelte modeller. De er udarbejdet på baggrund af besøg hos og dialog med flere kommuner og kan bruges til inspiration for andre kommuner.

  Sammenhængende ungeindsats - kommunale eksempler.pdf

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Ellen Sveistrup Dahl

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3555

  E-mail: esda@kl.dk