Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Børn og unge

En sammenhængende kommunal ungeindsats

Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Indhold

  Der bliver et krav om, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

  Formålet er at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen.
  Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver
  Én gennemgående kontaktpersonen der skal give de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen.
  Herunder får de kompetence til at lave målgruppevurdering til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).
  Ny uddannelsespolitisk målsætning

  KL har udarbejdet et inspirationskatalog, der beskriver tre modeller for mulig organisering. Indenfor modellerne findes flere varianter. Kataloget beskriver desuden seks kommunale eksempler på en sammenhængende ungeindsats.

  Formålet med kataloget er at udbrede erfaringer med forskellige typer af organisering på baggrund af de kommuner, der allerede har arbejdet med en sammenhængende ungeindsats. De kommunale eksempler vil blive suppleret med anbefalinger til, hvordan man kommer godt i gang med arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.

  Sidst opdateret: 24. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Ellen Sveistrup Dahl

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3555

  E-mail: esda@kl.dk