Arbejdsgiver Trepartsforhandlinger

Femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

Som opfølgning på Trepartsaftale om rekruttering til det offentlige arbejdsmarked har KL sammen med Regeringen, FOA og Danske Regioner indgået en femårig lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. Her kan du læse mere om elementerne i den nye lærepladsaftale.

Udvidet aftale garanterer minimum 9000 lærepladser årligt

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har indgået en femårig aftale om antallet af lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne. Med aftalen sikres, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 2022 søger ind på uddannelsen som social- og sundhedsassistent tilbydes en læreplads. Aftalen indeholder ligeledes en række initiativer, der skal sikre at flere gennemfører uddannelserne på et fortsat højt fagligt niveau.

Kommuner og regioner har forpligtiget sig til at tilbyde lærepladser til alle kvalificerede elever, der søger ind på social- og sundhedsuddannelserne i 2021 og 2022. I den øvrige del af aftaleperioden (dvs. til 2026) fastholdes dimensioneringen årligt på 6.000 lærepladser for assistentelever og 3.000 for hjælperelever. Antallet af lærepladser er en minimumsdimensionering, der kan hæves lokalt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2026 for at drøfte lærepladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Aftaleparterne drøfter derudover løbende udviklingen i søgning til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne.

Læs aftalen: Lærepladsaftale til social- og sundhedsuddannelserne

  • PDF

    Femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne.pdf

Læs mere om Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked her: Trepartsaftale skal sikre flere faglærte (kl.dk)

Fokusområder i lærepladsaftalen

Sikring af fleksibilitet: Parterne er enige om, at der skal sikres den nødvendige fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne, som passer til lokale forhold for oplæring. Det er derfor aftalt en række ændringer ift. nuværende krav ift. tilrettelæggelse af praktikken på social- og psykiatriområdet. Dermed sikres flere oplæringssteder og en bedre mulighed for at tilbyde alle kvalificerede en læreplads.

Reducering af frafald: Samarbejdet mellem parter og social- og sundhedsskolerne styrkes for at nedbringe frafaldet på uddannelserne. Desuden indeholder lærepladsaftalen måltal for reducering af frafald til samme niveau som det gennemsnitlige for øvrige erhvervsuddannelser. 

Øget fokus på fagligt, socialt og sprogligt udfordrede elever: Der igangsættes et arbejde med at styrke en systematisk forberedelse af elever forud for praktik samt særlig støtte og samarbejde for at fastholde fagligt, socialt og sprogligt udfordrede elever på uddannelse og praktikhold.

Øget fokus på unge og antallet af EUX-forløb: Med lærepladsaftalen kommer et øget fokus på rekruttering af flere unge til social- og sundhedsuddannelserne samt en klar ambition om at øge antallet af SOSU-EUX-forløb i aftaleperioden.

 

×

Log ind