Personalejura Sygefravær

Arbejdsgivers reaktionsmuligheder ved tab af sygedagpengerefusion

Højesteret har den 22. oktober 2019 afsagt en principiel dom, hvor det fastslås, at en arbejdsgiver kan modregne mistet dagpengerefusion i den ansattes løn, såfremt visse betingelser er opfyldt. Efterfølgende har retten i Hillerød den 11. juli 2022 afsagt en dom, der godkendte arbejdsgivers modregning.

Opdateret notat om arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren

På denne baggrund har KL den 24. oktober 2022 opdateret notat om Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren. 

  • PDF

    Notat om arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren

×

Log ind