• PDF

    LPnyt 2019 nr. 01 - Forlig med Sundhedskartellet

  • PDF

    LPNyt nr. 2019-02 - Ny bestemmelse om brancheanciennitet.pdf

  • PDF

    LPNyt nr. 2019-03 - Fortolkningsbidrag til protokollat 6.pdf