KL Arbejdsgiver

Overenskomster og aftaler

KL forhandler overenskomster på det kommunale område for landets ca. 500.000 kommunale medarbejdere. På disse sider kan du finde relevant information om de enkelte overenskomster og aftaler samt information om generelle ansættelsesvilkår.

Arbejdstid

Aftale om arbejdstid på lærerområdet

KL og Lærernes Centralorganisation (LC) har indgået en aftale om lærernes arbejdstid. Aftalen skal nu godkendes i KL’s bestyrelse og sendes til urafstemning blandt lærerne.

Aftale

Nye aftaler om fleksibilitet og frihed under coronakrisen

Ferie

Vejledning om nye ferieregler

På denne side finder du al relevant information om, hvordan kommunerne skal implementere de nye ferieregler.