Kompetence og udvikling

Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje

Forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet

Ansøgningsfrist: mandag d. 16 september kl. 12.00

Om puljen
KL og Sundhedskartellet aftalte ved overenskomstfornyelsen O.18 en ny pulje, som skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen de kommende år.

Midlerne fra puljen skal bidrage til at støtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter, der skaber ny viden til gavn for borgerne. Puljen støtter udelukkende projekter, som omhandler et eller flere af følgende temaer:

 • Projekter, der omhandler forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme og multisygdom samt den ældre medicinske patient.
 • Projekter, der omhandler kommunale indsatser, der kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Se i øvrigt nærmere beskrivelse af temaerne i "Vejledning til bedømmelsesudvalg og ansøgere".

Puljens formål
Puljen har til formål at:

 • Understøtte, at der gennemføres udviklingsprojekter i kommunerne, der bidrager til at højne den faglige kvalitet, til gavn for borgerne.
 • Understøtte, at der kan gennemføres praksisnær forskning med henblik på generering af viden, der kan komme borgerne til gavn.
 • Bidrage til, at der skabes ny viden om effekten og kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser inden for behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb i kommunerne.

Målgruppe
Ansatte omfattet af Sundhedskartellets overenskomster, herunder ansatte der kan være medlem af en af Sundhedskartellets medlemsorganisationer, og alle kommunale arbejdspladser kan i fællesskab søge puljen om midler til udviklings- og forskningsprojekter.

Ansøgning
Kommunen har mulighed for at søge om midler fra puljen via en projektansøgning via dette link.

Der åbnes for ansøgninger: d. 11. april 2019. 

Ansøgningsfrist: d. 16. september 2019

Svar på ansøgning: inden udgangen af 2019.

I dokumentet "Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere", som findes nedenfor, kan du læse nærmere om:

 • Hvilke temaer projekterne skal omhandle for at få støtte fra puljen
 • Hvilke projekter puljen støtter
 • Formelle krav som projektansøgningerne skal opfylde
 • Kriterier som bedømmelsesudvalget bedømmer projekterne efter
 • Hvad der gives støtte til
 • Procedure omkring bedømmelse
 • Krav til formidlingen af projekternes resultater
 • PDF

  Vejledning til bedømmelsesudvalg og ansøgere..pdf

Spørgsmål?
Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til: HEMH@kl.dk, SLA@kl.dk eller CAGH@kl.dk.

Link til pressemeddelelse: Særlig pulje skal styrke den sundhedsfaglige viden i kommunerne