Arbejdsgiver Kompetence og udvikling

Den Kommunale Kompetencefond

Støtte til efter- og videreuddannelse
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. årligt til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK KOMMUNAL, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet eller AC Akademikerne.

Ansøgning
Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne, de resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen. Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.

Der kan søges individuelt eller gruppevist, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs om mulighederne for at søge hos fonden på http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

Formålet
Formålet er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.
Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted.

×

Log ind