Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Haderslev Kommune: Digital hjemmepleje fordeler sparsomme hænder og sikrer selvstændighed til borgere

I november 2021 oprettede Haderslev Kommune e-distriktet, som en ny måde at levere hjemmepleje til kommunens borgere ved hjælp af teknologi. E-distriktet skal bidrage til at re-designe kommunens velfærdsservices, der hvor teknologiske virkemidler kan erstatte hjemmebesøg og gøre borgerne mere selvhjulpne.

Indhold

  I den nye afdeling – e-distriktet –  omtænkes og omlægges eksisterende services med velfærdsteknologi som et integreret og understøttende element i hjemmeplejen. Den velfærdsteknologiske indsats bidrager til at imødekomme rekrutteringsudfordringen på SOSU-området, idet man gennem velfærdsteknologi kan lette arbejdsbyrden ved de eksisterende services og samtidig vedligeholde et højt serviceniveau. Velfærdsteknologi er med andre ord kommet for at blive.

  E-distriktets målgruppe er borgere, der har brug for hjælp og hvor teknologi på meningsfuld vis kan erstatte fysiske besøg. Det er frivilligt for borgere at være en del af e-distriktet, og kendetegnede for de borgere, der deltager er, at de ønsker uafhængighed, frihed og at modtage velfærdsydelser gennem teknologi. Projektet implementeres gennem tre faser, hvor teknologien gradvist testes, udvikles og implementeres i driften. Der arbejdes bl.a. med skærmopkald, medicindispensere og en medicinhusker-app. Fire af e-distriktets medarbejdere er dimittender fra SOSU-skolen Syds nye Digitech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor velfærdsteknologi og digitalisering er en integreret del af den normale uddannelse til social- og sundhedsassistent.

  E-distriktet er i første omgang finansieret af opsparede midler, og vil på medarbejdersiden på sigt være selvfinansierende via besparelser på andre områder – besparelser, der også bliver mulige med udbredelsen af velfærdsteknologiske løsninger.

  Haderslev Kommune erfarer, at e-distriktets borgere oplever øget selvstændighed og større personlig frihed, fordi de ikke på samme måde som ved gængs hjemmepleje, er afhængige af hjemmebesøg. E-distriktets medarbejdere er ligeledes meget positive overfor den nye måde at arbejde med hjemmepleje på, og der opleves allerede tidsmæssige gevinster ved implementeringen af fx medicinteknologi.

  Projektet er stadig i sin spæde start, men planen er, at e-distriktet på sigt også skal udbredes til andre kommunale serviceområder, fx indenfor handicap og socialpsykiatri.

  Herunder kan du se Haderslev Kommunes projektbeskrivelse i forbindelse med oprettelsen af e-distriktet. Du kan også finde en artikel om e-distriktets implementering af velfærdsteknologi i Haderslev Kommune på linket:
  e-Distrikt skal sikre bedre udrulning af ny teknologi (co-pi.dk)

  Haderslev Kommune - Projektbeskrivelse (E-distrikt).pdf

  For yderligere information om Haderslev Kommunes e-distrikt er du velkommen til at kontakte:

  Rikke Mølgård Nielsen
  Afdelingsleder
  Mail: rmni@haderslev.dk 

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk