Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Sådan bidrager I til KL's Casebank

KL’s Casebank er åben for alle kommuner. Formålet er at skabe en eksempelbank, hvor man kan finde inspiration til nye konkrete rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på ældre- og sundhedsområdet.

Indhold

  Bidrag til KL's Casebank 

  En case består af en kort beskrivelse (resumétekst) af indsats og effekter, en helt kort video, hvor indsatsen præsenteres, samt af baggrundsmateriale om indsatsen. Hvis I ønsker at bidrage til KL’s Casebank, så send gerne jeres bidrag til: KLcasebank@kl.dk.

  Guiden er opdelt i følgende fire afsnit:

  Trin-for-trin guide

  Videoen skal inspirere andre kommuner. Derfor er det vigtigt, at indsatsen præsenteres kort og præcist, så andre kommuner forstår resultaterne. KL’s sekretariat står for sammenklip og efterredigering, så der sikres et fælles udtryk.

  I stedet for en lang video må I gerne sende små kort sekvenser med de vigtigste budskaber. Den færdige video vil i alt vare 60-120 sekunder.

  Der er brug for fire til fem relevante "dækbilleder" af situationer / eksempler, der understøtter budskaber og ”speak” i videoen. Det kan fx være et billede af plejecenteret, en situation eller billede (vagttavle, elev el.lign.), der understøtter det der bliver sagt. Ligeledes må I også gerne sende forslag til budskaber, der kan klippes ind. Søg evt. inspiration i de eksisterende cases.

  Videoen skal besvare følgende tre punkter

  • Hvorfor og hvornår blev indsatsen iværksat – hvilket konkret problem skal den løse?
  • Hvad er kernen i indsatsen?
  • Hvilken effekt har indsatsen haft? (dette er vigtigt for at andre kommuner kan vurdere om de skal igangsætte indsatsen).

  How to / gode råd inden optagelse

  • Skriv talepunkter (men ikke manus), inden I optager. Sproget flyder bedst, hvis I taler frit.
  • Øv igennem inden optagelse og tag evt. også tid.
  • Hold det kort, klart og præcist. Hold jer til kernen.
  • Overvej at optage på en lokation, der har betydning for casen.
  • Vær opmærksom på lys- og lydforhold på den lokation, I optager på. Test begge dele før I optager.
  • Vi vil anbefale jer at lave filmen på IPhone, hvor I kan filme jer selv.
  • Husk at vende telefonen vandret, når I filmer, så formatet bliver horisontalt.

  How to / efter optagelse:

  • Vedhæft dækbilleder (med indhentet samtykke), som understøtter jeres indsats
  • Klip gerne kommune-logo ind til slut.
  • Indsend video(erne) i MP4-format via WeTransfer
  • Meddel gerne KL navnet og stillingen på afsenderen af budskabet.

  I tvivl? I kan evt. spørge jeres kommunikationsafdeling til råds.

  Resuméteksten skal være en kort tekst, og er den de fleste læser. Teksten skal kort beskrive indsatsen og de effekter, som indsatsen har medført. Hvis I ønsker inspiration til resuméteksten, så kig på Esbjerg Kommunes resumétekst: Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant.

  I kan med fordel udfylde nedenstående skema og/eller finde inspiration ved kort at besvare spørgsmålene herunder:

  • Baggrund for indsatsen: Hvorfor igangsatte I indsatsen? Hvilke udfordringer forsøger I at imødekomme?
  • Kort om selve indsatsen: Hvad går indsatsen ud på? Hvad er essensen af indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen?
  • Hvilke effekter har indsatsen været årsag til: Har indsatsen løst de udfordringer, den skulle? Har I målbare effekter af indsatsen, fx X-antal procent fald i elevfrafald eller X-antal procent stigning i medarbejder motivation el.lign.?
  • Konkrete overvejelser af relevans for andre kommuner: Hvordan er indsatsen finansieret? Har indsatsen haft positive konsekvenser på anden vis end forventet?

  Relevant baggrundsmateriale må gerne bygge på eksisterende materialer, fx Power Point-oplæg, en flyer eller en pojektbeskrivelse. Hvis I har etableret en hjemmeside eller lign. for indsatsen, medsend da gerne link til denne. Dertil skal I angive relevante kontaktoplysninger, så andre kommuner kan kontakte jer for uddybende spørgsmål.

  De personer, der deltager i videoen, skal være opmærksomme på, der er tale om en casebank, som kommuner kan søge inspiration i – og at delingen primært vil ske fra KL.dk. Der er samtidig et ønske om, at casebanken bliver brugt mest muligt. Der vil derfor blive henvist til casebanken på andre digitale platforme som fx LinkedIn og twitter – samt i taler og skriftligt materiale fra KL. Vi gør også opmærksom på, at samtykket til hver en tid kan trækkes tilbage.

  Medsend venligst samtykkeerklæringer fra de personer, der deltager i jeres video- og billedmateriale.

  • Videoen: Sendes i MP4-format.
  • Resumétekst: Sendes i Word-format.
  • Baggrundsmateriale: Sendes som det er.
  • Samtykkeerklæringer: Indsamles fra alle medvirkende i videoen.
  • Kontaktperson: Meddel navn og stilling på den medarbejder, som interesserede kan henvende sig til i forbindelse med Jeres indsats.
  • Dækbilleder: Hvis I har billeder fra/af indsatsen, så medsend også gerne disse (husk samtykkeerklæring), da de kan bruges i forbindelse med opsætning på Casebank-siden.

  Når I har produceret og samlet jeres materiale til Casebanken, kan I sende det til KLcasebank@KL.dk, så sørger vi for at lægge det op på Casebank-siden.

  Vi ser frem til at have jer med i KL’s Casebank!

  Spørgsmål og svar

  Nej I behøver ikke professionelt udstyr. Filmen eller billede sekvenserne kan sagtens optages på en IPhone. Vigtigst er, at IPhonen holdes vandret, så formatet bliver horisontalt. Filen skal indsendes i et MP4-format.

  Indsend også gerne 4-5 relevante dækbilleder. Dækbilleder er billeder af situationer / eksempler, der understøtter de budskaber, som I fortæller om i videoen. Det kan fx være et billede af plejecenteret, en situation eller billede (vagttavle, elev el.lign.), der understøtter det, der bliver sagt. Ligeledes må I også gerne sende forslag til budskaber, der kan redigeres ind. Søg evt. inspiration i de eksisterende cases.

  Nej, I kan sagtens sende et antal videoklip, hvor der stoppes op ind imellem samt fire til fem ”dækbilleder”. KL står for klip og redigering. Husk at alle der optræder på billeder og video(er) skal have givet samtykke til det.

  Hold det kort, klart og præcist. Hold dig til kernen og husk at komme omkring effekterne af indsatsen. Skriv talepunkter (men ikke manus) inden du optager. Sproget flyder bedst, hvis det kommer mere naturligt. Øv det der skal siges inden optagelse.

  Nogle gange er det lettest, hvis en kollega har mulighed for at optage og interviewe dig – så behøver du heller ikke kigge direkte ind i kameraet. Vær opmærksom på lydforholdene og at intervieweren er lydløs under svarene – man kan ikke redigere støj ud af lydsporet.

  Ja, det må de meget gerne. I skal blot sørge for, at de indvilliger i, at indsatsen bliver en del af KL’s Casebank.

  Ifølge GPDR-reglerne skal alle, der deltager i videoen have underskrevet en samtykkeerklæring – som skal indsendes til KL. De personer, der deltager i videoen, skal være opmærksomme på, der er tale om en casebank, som kommuner kan søge inspiration i – og at delingen primært vil ske fra KL.dk.

  Ønsket er, at casebanken bliver brugt mest muligt. Der vil derfor blive henvist til casebanken på andre digitale platforme som fx LinkedIn og twitter – samt i taler og andet skriftligt materiale fra KL. Der skal også gøres opmærksom på, at samtykket til hver en tid kan trækkes tilbage.

  I tvivl? Kontakt evt. din kollega, der har ansvaret for overholdes af GPDR-reglerne i jeres kommune.

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk