Arbejdsgiver Arbejdsmiljø

Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har sammen med ledelseskonsulenthuset LEAD udviklet en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere med personaleansvar

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har sammen med ledelseskonsulenthuset LEAD udviklet en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere med personaleansvar med baggrund i OK21.

Arbejdsmiljøekspert Malene Friis Andersen og erfarne ledelseskonsulenter med erhvervspsykologisk baggrund underviser på uddannelsen, der består af 3 hele dage og 3 halve netværksdage. To af netværksdagene vil være virtuelle.

I efteråret 2022 gennemføres to testhold for at få ledernes feedback på uddannelsen og justere indholdet, inden de ordinære forløb tilbydes i 2023.

Der har været overvældende interesse for de to testhold, og de er godt i gang.

Der er nu åbnet for tilmelding til de almindelige hold i 2023.

Der bliver udbudt to hold i København og to hold i Aarhus.

Du kan læse mere om indhold, datoer og priser på www.lederweb.dk.

Uddannelsen

Uddannelsen er udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden og er praksisnær og handlingsrettet. Den skal:

• Give ledere håndgribelige værktøjer til at udvikle og fastholde et bedre psykisk arbejdsmiljø for de ansatte på arbejdspladsen
• Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til identifikation, forebyggelse og håndtering af udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø
• Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til at arbejde med eget psykiske arbejdsmiljø
• Give ledere en styrket forståelse for sammenhængen mellem den daglige opgaveløsning, psykisk arbejdsmiljø samt kvalitet i opgaveløsningen.

Målgruppen er kommunale og regionale ledere med personaleansvar herunder ledere af ledere. 

Undervisere:

Malene Friis Andersen, aut. psykolog og ph.d., selvstændig konsulent og tidligere forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
Katrine Bastian Meiner, aut. psykolog, chefkonsulent i LEAD og gennemgående underviser.
Kim Martin Nielsen, cand. mag. i pædagogik og Master of Management Development, partner i LEAD og gennemgående underviser.

Baggrund

KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte ved OK21 at udvikle og tilbyde en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale ledere med personaleansvar. RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Forhandlingsfællesskabet indgik en lignende aftale for regionale ledere. De tre parter har efterfølgende indgået et partnerskab om at udvikle og tilbyde uddannelsen sammen.

 

 

×

Log ind