Arbejdsgiver Arbejdsmiljø

Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har sammen med ledelseskonsulenthuset LEAD udviklet en ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere med personaleansvar

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har sammen med ledelseskonsulenthuset LEAD udviklet en ny frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere med personaleansvar med baggrund i OK21.

Arbejdsmiljøekspert Malene Friis Andersen og erfarne ledelseskonsulenter med erhvervspsykologisk baggrund underviser på uddannelsen, der består af 3 hele dage og 3 halve netværksdage. To af netværksdagene vil være virtuelle.

I efteråret 2022 gennemføres to testhold for at få ledernes feedback på uddannelsen og justere indholdet, inden de ordinære forløb tilbydes i 2023.

Det betyder, at testholdene tilbydes til reduceret pris på 7.500 kr. eks. moms (ca. 40 % reduktion). Deltagerne forventes derfor løbende medvirke til at evaluere uddannelsen.

Bemærk kort tilmeldingsfrist

  • Tilmeldingsfrist for forløbet i Aarhus er  5. august med opstart 5. september 2022.
  • Tilmeldingsfrist for forløbet i København er 23. september med opstart 26. oktober 2022.

Hold 1 Aarhus

Modul 1: 5. september 2022
Netværksmøde 1: 3 timer i mindre grupper fordelt på følgende dage: 19. september og 21. september 2022
Modul 2: 30. september 2022
Netværksmøde 2: 3 timer i mindre grupper fordelt på følgende dage: 5. – 6. oktober 2022
Modul 3: 24. oktober 2022
Netværksmøde 3: 3 timer i mindre grupper fordelt på følgende dage: 1. november og 3. november 2022

Hold 2 København

Modul 1: 26. oktober 2022
Netværksmøde 1: 3 timer i mindre grupper fordelt på følgende dage: 7. – 8. november 2022
Modul 2: 17. november 2022
Netværksmøde 2: 3 timer i mindre grupper fordelt på følgende dage: 25. november og 29. november 2022
Modul 3: 9. december 2022
Netværksmøde 3: 3 timer i mindre grupper fordelt på følgende dage: 12. – 13. December

Klik her og tilmeld:

Download invitationen her 

  • PDF

    Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere

Parterne sammensætter testhold efter tilmeldingsfristen for at sikre en balance mellem ledere fra det kommunale og regionale område samt fra forskellige fagområder. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Lederen vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på optagelse på holdet og tilmeldingen anses nu som bindende.

Arbejdsplads hæfter herefter for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager inden første modul, såfremt lederen bliver forhindret i at deltage.

Undervisere:
Malene Friis Andersen, aut. psykolog og ph.d., selvstændig konsulent og tidligere forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun underviser på andet modul.
Katrine Bastian Meiner, aut. psykolog, chefkonsulent i LEAD og gennemgående underviser.
Kim Martin Nielsen, cand. mag. i pædagogik og Master of Management Development, partner i LEAD og gennemgående underviser.

Uddannelsen

Uddannelsen er udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden og er praksisnær og handlingsrettet. Den skal:

• Give ledere håndgribelige værktøjer til at udvikle og fastholde et bedre psykisk arbejdsmiljø for de ansatte på arbejdspladsen
• Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til identifikation, forebyggelse og håndtering af udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø
• Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til at arbejde med eget psykiske arbejdsmiljø
• Give ledere en styrket forståelse for sammenhængen mellem den daglige opgaveløsning, psykisk arbejdsmiljø samt kvalitet i opgaveløsningen.

Yderligere oplysninger om uddannelsen: Nina Roth, niro@kl.dk, tlf. : 3370 3118 eller Ida Marie Thulstrup Pedersen, LEAD, imp@lead.eu

Beskrivelsen af de enkelte moduler og læringsmålene er under udvikling og vil ligge klar inden tilmeldingsfristen for det første modul.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale og regionale ledere med personaleansvar. Dette gælder også ledere af ledere. 

Baggrund

KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte ved OK21 at udvikle og tilbyde en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale ledere med personaleansvar. RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Forhandlingsfællesskabet indgik en lignende aftale for regionale ledere. De tre parter har efterfølgende indgået et partnerskab om at udvikle og tilbyde uddannelsen sammen.

 

×

Log ind