Arbejdsmiljø

SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne. På denne side kan du læse om, hvilke muligheder der ligger i at deltage i et SPARK-forløb.

Få støtte af SPARK

SPARK kan hjælpe de lokale MED/TRIO i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Forløbene er skræddersyet til arbejdspladserne.

Du kan læse mere om tilbuddet på  SPARK's hjemmeside.

 

Økonomaer har løst de små konflikter

Konflikter er svære at undgå, og det handler derfor om at løse dem på en god måde, når de opstår. Gennem et forløb med SPARK har køkkenpersonalet på Ældrecenter Hvissinge i Glostrup fået nye værktøjer til konflikthåndtering og til at skabe bedre samarbejde.Pædagoger fik et bedre overblik

På et døgn- og aflastningstilbud for børn med flere diagnoser i Herning viste det sig, at det var en god idé at udvikle en tavle. Efter den kom i brug, er det blevet langt nemmere at koordinere dagens praktiske opgaver.

- Vi peger ikke længere fingre ad hinanden, hvis der er forglemmelser, og vi er blevet bedre til at bede om hjælp og huske hinanden på ting. Så der er en meget bedre stemning og positiv tilgang, siger pædagog og AMR Maj-Britt Skytte.

Læs hele artiklen her

 

Tavlen har gjort det langt nemmere for de ansatte at få overleveret vigtig viden.