Arbejdsgiver Arbejdsmiljø

Netværk for arbejdsmiljøkonsulenter

Et fagligt fællesskab

I netværkene mødes vi på tværs af kommunerne og deler viden og diskuterer aktuelle arbejdsmiljøudfordringer. Vi stræber efter at skabe et fagligt fællesskab med fokus på arbejdsmiljølovgivningen og lokale arbejdsmiljøløsninger.

Vi arbejder også med, hvordan man bedst udfylder rollen som proceskonsulent for arbejdspladserne og arbejdsmiljøgrupperne, samt hvordan man bliver en god sparringspartner for ledelsen.

Der er oprettet fem regionale netværk: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Hovedstaden, Sjælland og Vestegnen. Netværkene mødes to gange om året i slut maj/start juni og i november.

Arbejdsmiljønetværk Syddanmark


Sådan fungerer netværkene i praksis

På netværksmøderne præsenterer KL nyt fra arbejdsmiljøområdet. Det kan eksempelvis være fra overenskomstforhandlingerne, Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøklagenævnet eller ny lovgivning, der er på vej.

Der vil desuden være mulighed for at diskutere konkrete emner, som deltagerne ønsker at drøfte. Dette aftales fra gang til gang, så det tilpasses det aktuelle behov.

Det forventes, at du som medlem af netværket deltager aktivt og både bidrager med egne erfaringer og sparring i forhold til andres udfordringer.

Alle møder planlægges og facilitieres af KL’s arbejdsmiljøteam.


Mellem møderne

KL's arbejdsmiljøteam sender desuden løbende information ud på mail om fx konferencer, nye BFA materialer og ny lovgivning. I er altid velkomne til at ringe til KL's arbejdsmiljøteam.

Arbejdsmiljønetværk Syddanmark


Hvornår i 2022

Møder i de tre jyske/fynske netværk afholdes på skift i en af de deltagende kommuner. Møderne i de sjællandske netværk afholdes i KL. Netværkene afholdes på nedenstående datoer i 2022 fra klokken 10-15, med undtagelse af netværkene på Sjælland, der holder møder fra klokken 9-14.

Forår 2022

  • 9. maj 2022, Sjælland og Vestegnen
  • 20. maj 2022, Hovedstaden
  • 23. maj 2022, Syddanmark, Middelfart
  • 24. maj 2022, Midtjylland, Viborg
  • 25. maj 2021, Nordjylland

Efterår 2022

  • 7. november 2022, Sjælland og Vestegnen
  • 8. november 2022, Hovedstaden
  • 14. november 2022, Nordjylland, Hobro
  • 15. november 2022, Midtjylland, Aarhus
  • 16. november 2022, Syddanmark, Varde

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at være en del af et netværk, så send en mail til Nina Roth på niro@kl.dk eller ring 3370 3118.

Pris

Deltagelse i netværket koster 1.600 kroner eks. moms. pr. person om året.
Det er muligt at tilmelde sig løbende (prisen reduceres, hvis ét af møderne har været afholdt).

Deltagelse i netværket giver desuden 20 procent rabat på Kommunernes Arbejdsmiljødag, der normalt holdes den første tirsdag i september. I 2022 afholdes dagen d. 6. september.


Målgruppe

Arbejdsmiljøkonsulenter i bred forstand, herunder arbejdsmiljøchefer, sikkerhedsledere, samt HR-konsulenter og udviklingskonsulenter med arbejdsmiljøopgaver.

Er du forhindret i at komme?

Du kan sende én afløser. Du skal blot give besked til Nina Roth (niro@kl.dk)

×

Log ind